Dny lesních řemesel u Dolského mlýna

22. Srpen – 30. Srpen
Jetřichovice
Louka u Královského smrku

Program:

22. - 23. 8.   Stavba milíře
         24. 8.   Slavnostní zapálení milíře (cca v 11 h)
24. - 30. 8.   Výroba potaše, dehtu, dřevěného uhlí
         26. 8.   Komentovaná prohlídka samoty Dolský mlýn s Natálií Belisovou, sraz ve 14 h u Královského smrku 
27. - 30. 8.   Pečení v polní chlebové peci
29. - 30. 8.   Ukázky kovářského a sklářského řemesla
         30. 8.   Rozebírání milíře

Možnost vyzkoušet si práci na hrnčířském kruhu po celou dobu konání akce. Denně od 9 do 16.30. Ukončení dne 30. 8. cca ve 14 h.

Na akci doporučujeme využít veřejnou dopravu do Jetřichovic nebo Vysoké Lípy.

Více informací k akci na n.belisova@npcs.cz, 737 276 569.

plakát

Něco k akcím

Akce pro veřejnost pořádané Správou Národního parku České Švýcarsko nebo jejími partnery mohou podléhat změnám v závislosti např. na aktuálním počasí nebo jiných místních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz