Dny lesních řemesel vrcholí

O nadcházejícím víkendu vrcholí Dny lesních řemesel, které pořádá Správa Národního parku České Švýcarsko ve spolupráci s Etnologickým ústavem Akademie věd ČR. Akce se koná na louce u Královského smrku nedaleko Dolského mlýna již od minulého týdne, kdy uhlíři vystavěli milíř na výrobu dřevěného uhlí. Kromě výroby dřevěného uhlí návštěvníci mohou poznávat experimentální výrobu dehtu v dehtařské peci, pečení v peci nejen chlebové, tavbu železné rudy, ukázky sklářského řemesla a mnoho dalších řemeslných činností. 

Návštěvníci akce se mohou do některých činností zapojit i aktivně, a to včetně dětí, pro které jsou připravené kreativní dílničky. O tomto víkendu bude také rozebrán milíř, návštěvníci si již tradičně budou moci část dřevěného uhlí odnést s sebou jako suvenýr (vlastní nádoba či sáček podmínkou). 

Bližší informace k programu a možnostem příjezdu najdete zde: Probíhající akce

Dny lesních řemesel na louce u Královského smrku. Foto: Václav Sojka
Dny lesních řemesel na louce u Královského smrku o tomto víkendu vrcholí. Foto: Václav Sojka
Uhlíř při výrobě dřevěného uhlí v milíři. Foto: Jakub Juda
Uhlíř při výrobě dřevěného uhlí v čerstvě zažehnutém milíři. Foto: Jakub Juda
Pečení v nejen chlebové peci. Foto: Jakub Juda
V jednoduché chlebové peci lze připravit i další chutné pečivo. Foto: Jakub Juda

Plakát k akci Dny lesních řemesel

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz