"DOBRÉ" OTÁZKY V EVVO - VZDĚLÁVACÍ KURZ PRO PEDAGOGY - JIŽ NAPLNĚN

9. Říjen 9:00 – 16:00
Pondělí
Správa Národního parku České Švýcarsko
Plšíkova učebna - Pražská 52, Krásná Lípa

Kurz se již naplnil, v případě zájmu sledujte stránky organizace Střevlík, která plánuje na 13. 11. 2023 uspořádat stejný kurz v Oldřichově v Hájích.

Správa NP České Švýcarsko Vás srdečně zve na seminář, na kterém se si představíme metodu „dobrých“ otázek. Způsob, jakým učitel totiž klade otázky, je velmi důležitý. Ovlivňuje to, jak se žáci učí, i to, jak se cítí.

Metoda „dobrých“ otázek je úžasnou možností, jak v žácích podporovat zvídavost, kreativitu, spolupráci a chuť se učit. Představili ji zahraniční autoři (Sullivan, Clark a Lilburnová) nejprve v didaktice matematiky a v roce 2010 ji začala Kateřina Jančaříková za podpory didaktiků matematiky (Novotná, Jančařík, Clark, Sullivan) využívat také pro EVVO a didaktiku biologie.

„Dobré“ otázky jsou specifickým typem otevřených (zjišťovacích) otázek. Jejich kladení má velký potenciál. Na semináři se s touto metodou seznámíme, naučíme se „dobré“ otázky tvořit a používat a představíme si metodickou publikaci „Žába za nic nemůže aneb O suchu metodou "dobrých" otázek“ (Jančaříková, Novotná, Říhová, 2020).

Přihlaste se na seminář a naučte se „dobré“ otázky tvořit a používat! Přihlašovací formulář zde.

Seminář je akreditovaný MŠMT, účastníci obdrží certifikát.

Kurz je určen pro pedagogy, studenty i lektory a je určen pro práci s mladšími (MŠ + 1. st. ZŠ) a staršími (2. st. ZŠ) dětmi

Pro účastníky jsou zdarma připraveny studijní materiály, pracovní listy a ekovýchovné materiály vhodné do výuky, které vydává Správa NP České Švýcarsko.

Akce je zdarma. Na seminář je nutné se předem přihlásit přes formulář.  Občerstvení je zajištěno.

Kontakt:  j.judova@npcs.cz, 775 552 790

 

https://strevlik.cz/getFile/id:434410/lastUpdateDate:2023-03-02+14:48:43/image.jpg

Kurz je realizován z projektu: DOBRÉ OTÁZKY pro environmentální výchovu, který realizuje středisko ekologické výchovy Libereckého kraje - Střevlík

čolek - foto V. Sojka

Něco k akcím

Akce pro veřejnost pořádané Správou Národního parku České Švýcarsko nebo jejími partnery mohou podléhat změnám v závislosti např. na aktuálním počasí nebo jiných místních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Upozornění

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz