Dobrovolníci v sobotu uklízeli řeku Kamenici

Více než tři desítky dobrovolníků uklízely v sobotu část toku řeky Kamenice v úseku mezi Českou Kamenicí a Janskou. Úklid se uskutečnil v rámci akce Ukliďme svět, kterou zaštiťuje Český svaz ochránců přírody. Účastníkům se podařilo ulehčit řece o více než 650 kilogramů odpadu různého druhu. Vylovili mimo jiné křeslo, koberec, rychlovarnou konvici i množství pneumatik. Do úklidu se zapojilo město Česká Kamenice, Český rybářský svaz Česká Kamenice, Správa Národního parku České Švýcarsko a její oddíl Junior Ranger, dobrovolní strážci pro CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko a v neposlední řadě také dobrovolníci z řad veřejnosti. Likvidaci odpadů přislíbil správce vodního toku, kterým je státní podnik Povodí Ohře.

Do úklidu vodních toků v CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko se dobrovolníci každoročně zapojují vícekrát. Správa národního parku v nejbližším období připravuje další úklidové akce, zaměřené přímo na území parku, kam voda odpady pravidelně přináší.

Správa Národního parku České Švýcarsko všem zúčastněným vyjadřuje velký dík!

Dobrovolníci při úklidu řeky Kamenice. Foto: Tomáš Salov
Dobrovolníci při sobotním (2. 4. 2022) úklidu řeky Kamenice. Foto: Tomáš Salov
Dobrovolníci s odpady po úklidu řeky Kamenice. Foto: Jakub Juda
Dobrovolníci s odpady po úklidu řeky Kamenice. Foto: Jakub Juda

 

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz