Dočasné uzavření přístupových cest do soutěsek Kamenice

Správa Národního parku České Švýcarsko po dohodě s obcí Hřensko dnes dočasně uzavřela všechny přístupové cesty do soutěsek Kamenice, a to kvůli bezprostřední hrozbě pádu suchých stromů na turistické cesty. To, že hrozba pádu souší je bezprostřední, vychází z inventarizace rizikových stromů, kterou správa parku na podzim letošního roku zadala. Z posouzení vyplynulo, že turistické cesty v současné době ohrožuje 187 stromů, jejichž stav byl vyhodnocen jako kritický. V následujících týdnech a měsících se správa parku bude zabývat řešením situace tak, aby byla v následující turistické sezóně spolehlivě zajištěna bezpečnost návštěvníků v této části národního parku.

Stromy, které dnes představují ohrožení, se nacházejí z velké části v komplikovaném terénu, zejména ve strmých skalnatých svazích. Jedná se o smrky, které odumřely při šíření lýkožrouta smrkového. Soutěsky Kamenice kůrovcovou kalamitou nebyly zasaženy rovnoměrně. Řada smrků díky tamnímu vlhkému a chladnému mikroklimatu kůrovci odolala, jiná situace však nastala zejména na horních hranách soutěsek, kde smrky rostly v méně příznivých podmínkách, odumřely a postupně se rozpadají.

Hlavní turistickou atrakcí v soutěskách Kamenice je od dubna do konce října plavba na lodičkách. V zimním období plavba provozována není a návštěvnost soutěsek je běžně velmi malá, na rozdíl od letního období, kdy soutěskami projdou statisíce návštěvníků. Správa Národního parku České Švýcarsko doporučuje návštěvníkům volbu jiných turistických cílů v národním parku či jeho okolí a současně nabádá k náležité obezřetnosti při výletech do přírody.

Rozpadající se smrkový porost
Ilustrační snímek: Odumřelá a rozpadající se smrková monokultura v NP České Švýcarsko. Foto: Tomáš Salov

 

Naši partneři

Další témata

banner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz