Dohoda o cestách v regionu Českého Švýcarska

Klub českých turistů, oblast Ústecký kraj, státní podnik Lesy ČR, oblastní ředitelství severní Čechy, a Správa Národního parku České Švýcarsko uzavřely ve druhém zářijovém týdnu dohodu o turistických cestách na území Národního parku České Švýcarsko a Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Důsledky gradace lýkožrouta smrkového v regionu dílem omezují i využitelnost značených turistických cest pro veřejnost.

Hledání souladu mezi nezbytnými hospodářskými zásahy, zákonnými limity ochrany přírody a oprávněnými požadavky na bezpečné vedení turistických je v současné době obzvlášť náročné,“ komentuje dohodu Ing. Pavel Benda, Ph.D., ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a doplňuje: Věřím, že dohoda rozptýlí obavy části veřejnosti, že změny v síti značených turistických cest, ke kterým v následujícím období bude nutně docházet, nebudou přechodného charakteru. Opak je pravdou.“

Ochrana přírody je jedním z bodů stanov KČT a turisté pro přírodu dělají mnoho činností. Dohoda mezi třemi zmíněnými hlavními partnery je výsledkem několikaměsíčních náročných jednání. Jsme velmi rádi, že se podařilo deklarovat vůli všech stran k obnovení turistického značení pro veřejnost. Bude to jistě trvat několik let, ale již dnes víme, že vše chce svůj čas, který využijeme k monitoringu a ke snaze vše co nejdříve vracet do původního stavu,“ říká PaedDr. Jan Eichler, předseda oblastního výboru KČT. 

Dohoda ukotvuje další postup jejích účastníků tak, aby v přechodném období vznikala kompromisní řešení prostupnosti sítě turistických cest a po odeznění následků kůrovcové gradace bylo vedení turistických tras navráceno do původního stavu. Součástí dohody jsou i pravidelná setkání jejích účastníků v půlročním intervalu, při kterých bude stav jednotlivých tras vyhodnocován. Tím bude zajištěno, aby případná omezení na turistických trasách trvala pouze nezbytně nutnou dobu.

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz