Dopravní fakuta ČVUT a Správa NP České Švýcarsko spolupracují při hledání dopravních řešení pro region

Dopravní fakulta ČVUT a Správa Národního parku České Švýcarsko dnes v Mezné podepsaly dohodu o spolupráci, zaměřenou na hledání udržitelných dopravních řešení pro region Českého Švýcarska. Ten je zejména v turistické sezóně, tedy o prázdninách, ale stále více také v okrajových částech sezóny o víkendech a svátcích, pravidelně dopravně přetěžován kvůli velkému zájmu návštěvníků, kteří nejčastěji přijíždí osobními automobily.

Správa NP České Švýcarsko se na Dopravní fakultu ČVUT v Děčíně obrátila se žádostí o podporu při řešení dopravní problematiky již v loňském roce. V současné době podává žádost o dotaci na zpracování Analýzy problémů udržitelnosti dopravy NP České Švýcarsko. Po zpracování analýzy bude téma řešeno dále, s cílem navrhnout dopravních řešení pro region tak, aby k jeho dopravnímu přetěžování v budoucnu již nedocházelo.

Podpis dohody o spolupráci mezi Správou NP České Švýcarsko a Dopravní fakultou ČVUT
Za ČVUT v Praze, Fakultu dopravní, pracoviště Děčín, dohodu podepsal děkan doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D., za Správu Národního parku České Švýcarsko její ředitel Ing. Pavel Benda, Ph.D.
Foto: Richard Nagel

 

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz