Dostupné turistické trasy a cíle v NP České Švýcarsko od 13. 8. 2022

V souvislosti v rozsáhlým požárem lesa v oblasti Hřenska, který v NP České Švýcarsko propukl v posledním červencovém týdnu, nadále nejsou dostupné turistické cíle a trasy v oblasti Hřenska, Mezní Louky a Mezné. Z důvodu prevence úrazů a rizika vzniku požárů v jiných částech národního parku vydalo Ministerstvo životního prostředí opatření obecné povahy, kterým se:

 • vylučuje vstup veřejnosti do oblastí zasažených požárem,
 • vylučuje vstup veřejnosti do lesa v ostatních částech národního parku, s výjimkou značených turistických cest,
 • vylučuje vstup veřejnosti do lesa včetně značených turistických cest v nočních hodinách od 21 do 6 hod.

Vydané opatření je platné do 31. 8. 2022. Přístupové cesty do oblastí s vyloučeným vstupem jsou v terénu zřetelně vyznačené a střežené pracovníky správy národního parku. V oblasti je také posílena hlídková činnost Policie ČR. Vzhledem ke skutečnosti, že nadále zůstává uzavřena silnice ze Hřenska do Mezní Louky a že ze směru od Vysoké Lípy jsou do místních částí Mezná a Mezní Louka vpouštěni pouze vlastníci nemovitostí, jsou vjezdová místa do dotčené části národního parku rovněž střeženy hlídkami Policie ČR.   


Nedostupné turistické cíle a trasy v NP České Švýcarsko

 • Pravčická brána
 • Soutěsky Kamenice (Edmundova a Divoká soutěska)
 • Soorgrund
 • Mlýnská cesta (cyklisté i pěší)
 • Gabrielina stezka
 • Hájenky - Mezní můstek - Mezná
 • Malá Pravčická brána
 • Větrovec
 • Hluboký důl (cyklisté i pěší)

Dostupné turistické cíle a trasy v NP České Švýcarsko

 • zeleně značená trasa Janov - Hřensko
 • žlutě značená trasa Janov - Hájenky - Růžová
 • Dolský mlýn a všechny značené trasy v jeho okolí
 • Růžovský vrch a všechny zančené trasy v jeho okolí
 • modře značená trasa Vysoký most - Zámeček u Vysoké Lípy - Vysoká Lípa
 • Šaunštejn
 • Česká silnice
 • Zadní Jetřichovice
 • Jankova cesta (zeleně značená k Panenské jedli)
 • Panenská jedle
 • Na Tokání - všechny značené turistické trasy
 • Táborový důl
 • všechny Jetřichovické vyhlídky (Mariina vyhlídka, Vilemínina stěna, Rudolfův kámen)
 • červeně značená trasa Česká silnice - skalní kaple Kny - Pohovka
 • skalní hrádek Falkenštejn
 • modře značená trasa Na Tokání - Rynartice
 • Úzké schody - U Eustacha - Doubice
 • Zadní Doubice
 • Kyjovské údolí
 • Kyjovský hrádek
 • Klenotnice
 • Turistický most
 • Brtnický hrádek (pouze ze směru Brtníky)
Mapa s vyznačením přístupných turistických cílů a tras
Zvýrazněné turistické trasy a na nich ležící turistické cíle v NP České Švýcarsko jsou přístupné návštěvníkům denně v čase od 6 do 21 hodin. Do ostatních částí národního parku a mimo uvedenou dobu (tedy v nočních hodinách) je vstup do národního parku zakázán z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků a předcházení vzniku lesního požáru, a to nejméně do 31. 8. 2022

Návštěvnické cíle ležící mimo národní park České Švýcarsko, zejména na území CHKO Labské pískovce a v západní části CHKO Lužické hory, jsou návštěvníkům přístupné bez omezení. Návštěvnické cíle ve východní části Zadního Saského Švýcarska (v okolí obce Hinterhermsdorf), v levobřežní části řeky Labe (oblast stolových hor) jsou návštěvníkům rovněž přístupné bez omezení. 

 • Veřejná silnice ze Hřenska do Mezní Louky je uzavřena.
 • Veřejná silnice z Vysoké Lípy do Mezní Louky a Mezné je otevřena pouze pro majitele nemovitostí v uvedených osadách.

 

Mapa nepřístupné oblasti v NP Saské Švýcarsko

Mapa nepřístupné oblasti Saského Švýcarska
Nadále pro návštěvníky zůstává zcela uzavřena západní část zadního Saského Švýcarska, hranici tvoří tok řeky Křinice. Turistické trasy v okolí obce Hinterhermsdorf jsou pro návštěvníky otevřeny

Nabídku alternativních turistických cílů naleznete také zde: https://www.ceskesvycarsko.cz/cs/informace/novinky/pozar-aktualni-informace-z-ceskeho-svycarska

 

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz