Dostupnost turistických cílů v národním parku do 12. 8. 2022

Z důvodu hašení rozsáhlého požáru Národního parku České Švýcarsko je v současné době omezen vstup do jeho západní části, a to v oblasti Hřenska a Vysoké Lípy. Nadále přístupné jsou následující hlavní turistické cíle v národním parku:

Přístupné cíle v NP České Švýcarsko na Jetřichovicku:

 • Mariina vyhlídka
 • Vilemínina stěna
 • Rudolfův kámen
 • Na Tokání
 • Koliště
 • Růžovský vrch

Přístupné cíle v NP České Švýcarsko v severní části národního parku:

 • Kyjovský hrádek
 • Klenotnice
 • Brtnický hrádek (přístup pouze po značené TZT od obce Brtníky, ve směru od údolí Vlčího potoka trasa neprůchodná!) 
 • Vlčí deska
 • Köglerova naučná stezka

Veškeré turistické cíle na území CHKO Labské pískovce, CHKO Lužické hory a v Žitavských horách (SRN) jsou nadále přístupné bez omezení! Podrobnější informace o alternativních návštěvnických cílech najdete také ZDE!

 

Nepřístupné turistické cíle (ležící v oblasti zákazu vstupu)

 • Pravčická brána
 • Edmundova a Divoká soutěska
 • Malá Pravčická brána
 • Šaunštejn
 • Česká silnice (cyklotrasa, naučná stezka, Uhlířova chaloupka
 • Zadní Jetřichovice
 • Panenská jedle
 • Dolský mlýn (na základě vyloučení bezprostředních rizik pro návštěvníky krizovým štábem nebudou značené turistické trasy vedoucí k mlýnu fyzicky střeženy)

Státní silnice z Děčína do Hřenska je pro provoz uzavřena.
Státní silnice z Jetřichovic do Vysoké Lípy je otevřena.
V sousedním Sasku platí úplný zákaz vstupu do lesů v zadní části NP Saské Švýcarsko, tedy do části NP Saské Švýcarsko přímo sousedící s NP České Švýcarsko, a to pod hrozbou sankce až 2500 EUR!

 


Mapa s vyznačením turistických cest v západní části národního parku, které jsou návštěvníkům nadále přístupné

Mapa s vyznačením cest, ketré jsou návštěvníkům nadále přístupné
Červeně vyznačené trasy jsou návštěvníkům nadále přístupné

Úřední znění opatření obecné povahy o vyloučení vstupu do lesa ZDE.
Mapová příloha k opatření obecné povahy ZDE.

 


 

Informace pro horolezeckou veřejnost

Přístup do NP, včetně horolezeckých přístupů

V současné době (do 12. 8. 2022) stále platí opatření obecné povahy vydané Magistrátem města Děčín dne 29. 7. 2022, kterým byl omezen vstup veřejnosti do NP v rozsahu kompetence ORP Děčín (tedy západní část NP – viz mapa výše nebo zde: 1834424.pdf (mmdecin.cz)). Veřejnosti zůstaly přístupné jen některé turistické stezky v okolí Jetřichovic a Růžovského vrchu.

Celý text opatření najdete zde: 1834423.pdf (mmdecin.cz)

Pro horolezce jsou v současné době přístupné pouze skalní objekty v severní části NP (např. Kyjovské údolí, Brtníky).

Na celém území NP stále platí zvýšené nebezpečí pádu stromů, proto dbejte zvýšené opatrnosti.

V současné době se Správa NP připravuje na převzetí plochy zasažené po požáru. Tento moment závisí na ukončení hasebního zásahu ze strany HZS. V současné době situaci komplikují extrémně vysoké teploty. Po ukončení zásahu bude výše uvedené opatření obecné povahy změněno tímto způsobem:

 • nepřístupné bude území zasažené požárem a nejbližší okolí s výjimkou několika málo cest – bude se týkat i lezeckých terénů ve skalní oblasti Hřensko a Soutěsky, částečně Vysoká Lípa (např. Stříbrné stěny, Křídelní stěny, okolí Pravčické brány, Hlubokého dolu, Soutěsky Kamenice)

 • ve zbývajícím území budou turistické stezky přístupné a bude snaha zachovat i přístupy ke skalám

Pro úplnost upozorňujeme i na vydané opatření krajského úřadu, kterým bylo pro celý Ústecký kraj vyhlášena dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Celé znění viz web krajského úřadu (Požár v Českém Švýcarsku: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz)

V otázce vlastních lezeckých terénů není možné v současné době říct, jakou měrou bylo požárem zasaženo jištění. Na kontrole bude Správa NP po dohodě spolupracovat s OVK Labské pískovce.

Volná místa

Ministerstvo životního prostředí vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz