EDIT: Dopravní omezení z důvodu bezpečnostního kácení (ukončeno)

EDIT: Dopravní omezení bylo ukončeno k 24. 2. 2020, silnice mezi Hřenskem a Mezní Loukou je již průjezdná v běžném režimu.


Z důvodu bezpečnostního kácení smrkových souší podél státní silnice č. III/25861 v úseku mezi Hřenskem a Mezní Loukou bude silnice uzavřena v termínu od 6. 1. 2020 do 28. 2. 2020, a to ve všední dny vždy v časech od 7.30 do 15.30 hodin.

Po celou dobu provádění prací bude nadále zajištěn průjezd autobusových spojů veřejné hromadné dopravy, jakož i případný průjezd vozidel integrovaného záchranného systému. Spolu s projíždějícími autobusy bude v omezené míře také možný průjezd dalších automobilů.

V brzkých ranních hodinách a odpoledne, jakož i o víkendech bude silnice běžně průjezdná.


UPOZORNĚNÍ: Od středy 15.1.2020 linkové autobusy opět zastavují na zastávkách "Hřensko, úpravna vody" a "Hřensko, Pravčická brána"!

Stále však zůstává uzavřená červeně značená turistická trasa Hřensko - Tři prameny, a to v době uzavírky silnice, tj. v pracovní dny od 7.30 do 15.30. Pěší návštěvníci mohou v této době využít v uzavřením úseku linkový autobus.


Mapa s vyznačením úseku dotčeného dopravním omezením
Uzavírka silnice ze Hřenska do Mezní Louky: Provoz na silnici bude omezen ve všední dny v časech od 7.30 do 15.30 hodin, od 6. ledna do 28. února 2020

 

Blížící se události

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz