Ekologie ohně - přednáška

25. Květen 18:00 – 20:00
Čtvrtek
Správa Národního parku České Švýcarsko
Plšíkova učebna - Pražská 52, Krásná Lípa

Srdečně Vás zveme na přednášku o netradičních formách ochrany přírody a ekologii ohně.

V červenci 2022 zasáhl České Švýcarsko jeden z největších požárů v novodobé historii České republiky. Naše země se tak přidala k řadě evropských zemí, které v létě 2022 sužovaly větší či menší požáry. Z evropského pohledu sice požár v Českém Švýcarsku nepatřil k největším a ani nejničivějším, ale jeho dopad zejména na turistický ruch jepoměrně velký. Tato událost rozvířila intenzivní debatu o dopadu požárů na přírodu i lidské aktivity a také o hrozbě podobných událostí v budoucnosti, které v souvislosti se změnou klimatu budou nastávat častěji.

Cílem přednášky je podívat se na celou událost komplexněji, pospojovat všechny souvislosti a podívat se na oheň jako nejen jako na možnou "zkázu", ale i jako na obrovskou příležitost pro budoucí přirozený vývoj našich ekosystémů a nabídnout řešení do budoucna včetně preventivních opatření i cíleného využívání ohně v krajině.

Přednáší: RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D., vystudoval zoologii na katedře zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Od dob studií pak působí na katedře ekologie stejné fakulty. Zabývá se výzkumem ptačích společenstev v pralesích a savanách subsaharské Afriky. V České republice se věnuje praktické ochraně přírody se zaměřením na hmyz.

Akce je bezplatná. Na přednášku navazuje exkurze do požárem zasažené plochy národního parku v sobotu 27. 5. 2023.

Kontakt: Jarmila Judová, j.judova@npcs.cz

Akce je realizována v rámci projektu: Plšíkova učebna 2 – EVVO v NP České Švýcarsko, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. www.mzp.cz, www.sfzp.cz;

stazeny-souborstazeny-soubor-2

Bříza - semenáček na požářišti

Něco k akcím

Akce pro veřejnost pořádané Správou Národního parku České Švýcarsko nebo jejími partnery mohou podléhat změnám v závislosti např. na aktuálním počasí nebo jiných místních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz