Entomologicko - lesnická exkurze

22. Červenec 10:00 – 13:00
Čtvrtek
Mezní Louka
Před hotelem

Nenechte si ujít exkurzi s aktuálním tématem, který v NP České Švýcarsko, ale i jinde v republice po kůrovcové kalamitě řeší řada odborníku.

Jak se změní lesy po odeznění kalamity? Objeví se ve zdejší krajině jiné druhy hmyzu? Jak dlouho bude trvat než vyroste nový les a bude stejný jako ten, co tu dosud byl?

Průvodkyně exkurzí: Ing. Dana Vébrová - lesník a Bc. Lukáš Blažej - entomolog

UPOZORNĚNÍ: zájemci o tuto akci se prosím dopředu registrují telefonicky nebo mailem na kontaktu:

d.vebrova@npcs.cz, 737 276 855,

Trasa exkurze vede podél zelené turistické značky z Mezní Louky k Hlubokému dolu a pak zpět i terénními cestami. Návrat bude opět na Mezní Louku.

Celkem max. 8 km, půjde se i terénem mimo stezky!

K dopravě na Mezní Louku lze využít turistický autobus od Děčína (č. 434) nebo ze směru od Krásné Lípy (č.434).

Jízdní řády najdete ke stažení i u nás na webu.

S sebou budete potřebovat: dobrou obuv, pití, svačinu

Kontakt: d.vebrova@npcs.cz, 737 276 855

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz