Evropský den parků byl komorní, postupně obnovujeme akce pro veřejnost

V minulém týdnu jsme si v komorní atmosféře připomněli Evropský den chráněných území. Několik let pořádala Správa Národního parku České Švýcarsko při příležitosti tohoto svátku Den dětí s národními parky ve svém přírodním areálu a venkovní Plšíkově učebně.

V letošním roce bohužel situace v souvislosti s pandemií COVID - 19 neumožnila uspořádat tak velkou akci. Plšíkova učebna i areál u Správy NP České Švýcarsko přesto hostil několik akcí drobného rozsahu a postupně ožije díky připravené sérii vzdělávacích přednášek nebo tvůrčích dílniček.

V uplynulém týdnu proběhla dílna pro rodiče s dětmi na výrobu bylinných mýdel nebo osvětová přednáška s názvem Nártouni v ohrožení, během které RNDr. Milada Řeháková přiblížila účastníkům projekt na záchranu filipínských nártounů, ale také podivuhodný život těchto malých okatých živočichů.

Připraveny jsou i další přednášky a akce. Ve čtvrtek 28. 5. 2020 od 17.00 to bude přednáška o včelách a jejich životě s názvem Včelí trampoty se Štěpánkou Dlouhou, na středu 3. 6. 2020 jsme naplánovali setkání s Václavem Sojkou, který povypráví o životě sokolů v Českosaském Švýcarsku, které víc jak dvacet let pozoruje a chrání. Rodiče s dětmi se mohou těšit na sobotu 6. 6. 2020, kdy proběhne exkurze na téma hmyz v Krásné Lípě s entomologem Lukášem Blažejem.

Nabídku máme i pro pedagogy. Pro ty je v Plšíkově učebně připraven počátkem června kurz na téma Sto míst, která učí propagující vzdělávání venku v přírodě.

Pokud se situace nijak nezmění, tak bude zachována většina dalších plánovaných akcí - především exkurzí, které již tradičně Správa NP pro veřejnost pořádá během letních prázdnin. Podrobné informace najdete vždy na webu www.npcs.cz/akce nebo na FB profilu NP České Švýcarsko.

Akce při příležitosti oslav Evropského dne chráněných území jsou realizovány v rámci projektu Plšíkova učebna, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí (www.mzp.cz, www.sfzp.cz).

VŠECHNY AKCE JE MOŽNÉ NAVŠTÍVIT PO PŘEDCHOZÍM PŘIHLÁŠENÍ, POČET MÍST NA AKCÍCH JE KVŮLI COVID - 19 OMEZENÝ A JE NUTNÉ S SEBOU MÍT ROUŠKY.

Přednáška o nártounech v Plšíkově učebně
Přednáška RNDr. Milady Řehákové o nártounech, která se v uplynulém týdnu konala v Plšíkově učebně v areálu Správy NP České Švýcarsko v Krásné Lípě. Foto: Jarmila Judová

 

Probíhající akce

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz