Exkurze pro pedagogy a další zájemce

28. Květen 9:00 – 16:00
Sobota
Krásná Lípa
na autobusové zastávce - náměstí

V rámci projektu Škola Národního parku České Švýcarsko Vás zveme na odbornou historickou exkurzi, která je v souladu s místně zakotveným učením zaměřena na poznávání regionální historie Šluknovska a částečně i Labských pískovců.

Na akci je potřeba se předem přihlásit, viz níže odkaz na přihlašovací formulář.

Témata, o kterých se během exkurze dozvíte, jsou např. podstávkové domy, moderní architektura z meziválečného období, sakrální památky, duchovní tradice (betlémy, velikonoční jízdy) nebo místní řemesla.

Doprava tam i zpět je zajištěna objednaným autobusem, který bude zastavovat na několika místech, která navštívíme.

Odjezd autobusu: v 9:00 z Krásné Lípy – autobusová zastávka na náměstí

Jednotlivá zastavení a témata:

  • Brtníky-křížová cesta, zmizelý kostel sv. Martina, drobné sakrální památky
  • Mikulášovice-exteriér hvězdárna, velikonoční jízdy, nožířský průmysl
  • Šluknov-moderní architektura (funkcionalismus), exteriér-zámek (saská renesance)
  • Filipov-bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Rumburk-Šmilovského ul., sloup Nejsv. Trojice, Muzeum Rumburk-komentovaná prohlídka vybrané části expozice a ukázka nového webu pro učitele www.sluknovskozaskolou.cz

Příjezd autobusu do Krásné Lípy je plánován do 16:00.

Prohlídku povede historička a pedagožka Mgr. Klára Mágrová.

S sebou svačinu na celý den, dostatek pití, vhodné oblečení do terénu i do nepříznivého počasí.  

Registrace probíhá přes on-line formuláři. Počet míst na akce je omezený velikostí autobusu.

V případě následného odhlašování nás prosím kontaktujte na níže uvedeném tel. čísle kvůli náhradníkům apod. Dotazy a informace k exkurzi: j.judova@npcs.cz, 775 552 790.

Foto: Zdeněk Patzelt- Brtníky

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz