Na Saule - infocentrum

Expozice Na Saule

Během projektu bude vytvořený nový koncept a následně i nová podoba expozice Na Saule, která se nachází nedaleko Chřibské přímo v Národním parku České Švýcarsko. Myšlenkou nové expozice bude oslovit návštěvníky skrze příběh osoby, která je s Českým Švýcarskem spjata. V rámci expozice se budou moci „přenést“ v čase do doby, kdy daná osoba žila a společně s ní „objevovat“ tento kraj a získat k němu určitý vztah.

Projekt bude rozdělen na dvě etapy - 1. etapa: příprava konceptu nové expozice, vytipování vhodných témat a podoby a obsahu expozice, včetně možných interaktvivních prvků a finální zpracování projektové dokumentace odborníky. 2. etapa bude vycházet ze zpracovaného konceptu a dokumentace expozice a dojde k úpravě samotného prostoru expozice.

Expozice bude pojatá tak, že zájemci a aktivnější poznávání se budou moc zapojit do hry ve stylu questing a během prohlídky expozice plnit postupně úkoly, které je zavedou k finálnímu pokladu nebo odměně, jak se osvědčilo u podobné akce u naučné stezky Česká silnice.

Realizace projektu: 1. 4. 2023 - 31. 12. 2026

Více informací k projektu získáte zde: Jakub Juda, 737 276 863, j.juda@npcs.cz

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Celkové způsobilé výdaje:      1.359 044,- Kč

Výše příspěvku SFŽP ČR:         1 155 187,- Kč

Výše příspěvku Správy NP:       203 857,- Kč

stazeny-souborstazeny-soubor-2

Upozornění

Volná místa

Hledáme novou kolegyni / nového kolegu na pracovní pozici:

ODB. REFERENT/REFERENTKA PRO VÝZKUM LESA

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz