Gabrielina stezka byla přechodně uzavřena kvůli hašení lesního požáru

Ve dnech 13. a 14. dubna 2022 byla stráž přírody nucena dočasně uzavřít Gabrielinu stezku v úseku mezi Mezní Loukou a odbočkou k Pravčické bráně z důvodu hašení lesního požáru, který byl ohlášen ve středu odpoledne. Na hašení se podílel vrtulník, hasiči k požářišti položili hadice pro přívod hasební vody o délce zhruba 2 kilometry. Požár byl lokalizován ve středu ve večerních hodinách, dohašen pak během čtvrtečního dopoledne. Oheň zasáhl plochu o rozloze zhruba 0,5 hektaru.

Přirozené příčiny vzniku požáru je možné vyloučit, oheň vznikl kvůli nezodpovědnému chování návštěvníků. Očití svědci nahlásili stráži přírody dva návštěvníky, kteří údajně měli během své cesty odhazovat zapálenou zábavní pyrotechniku. Případem se zabývá Policie České republiky. Kromě lesního porostu a provozu na turistické trase oheň ohrožoval také hnízdění sokolů stěhovavých, které probíhá asi 300 metrů od požářiště. Následnou kontrolou hnízda strážci přírody přírody zjistili, že sokoli hnízdo naštěstí neopustili.

Správa Národního parku České Švýcarsko děkuje všem hasičským sborům a Policii České republiky za uhašení požáru, vyšetřování příčin jeho vzniku a současně za citlivý přístup při provádění hasebních prací, díky kterému sokoli v letošní sezóně dostanou šanci vyvést mláďata. 

(Editováno: 14. 4. 2022, 19.00 hod.)

K hašení lesního požáru v komplikovaném terénu byl nasazen také vrzulník. Foto: Václav Sojka
K hašení lesního požáru v komplikovaném terénu byl nasazen také vrtulník. Foto: Václav Sojka

Požár v oblasti Lovecké trubky si vyžádal na dva dny uzavření úseku Gabrieliny stezky z Mezní Louky k Pravčické bráně. Nyní je úsek již plně průchozí.

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz