Hasičský záchranný sbor provádí cvičení v NP České Švýcarsko

V týdnu od 22. 5. 2023 do 26. 5. 2023 probíhá na území Národního parku cvičení Hasičského záchranného sboru. Cílem cvičení je přímo v terénu národního parku ověřit průjezdnost cest zařazených do sítě pro integrovaný záchranný systém (IZS) a současně změřit dojezdové časy k jednotlivým bodům IZS. Hasičská technika se bude z hlediska návštěvníků objevovat na území celého národního parku. Správa Národního parku České Švýcarsko děkuje návštěvníkům za pochopení.

Cvičení HZS na území NP České Švýcarsko. Foto: Tomáš Salov
Hasičský záchranný sbor provádí v týdnu od 22. 5. 2023 do 26. 5. 2023 cvičení na území NP České Švýcarsko. Foto: Tomáš Salov

 

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz