Hejkal mobilizuje: Hrozí zamoření Odpadkouši!

Odpadkouši se divoce rozmnožují. Opakuje se situace z roku 2019, kdy bylo na spadnutí zavalení Krkonošského národního parku odpadky, respektive odpadkouši. Krakonoš hrozil úplným uzavřením hor a neváhal v této věci naléhat na ministra životního prostředí. Nyní jsou však v ohrožení VŠECHNY NÁRODNÍ PARKY! A ve větším! Krakonošovy síly už nestačí…

Proto povstal KAPITÁN HEJKAL

Kdo to je? Ve všech ohledech mimořádně vybavený ochránce přírody, superhrdina, akční bojovník, morální aktivista a špičkový vědec. Mytická i reálná bytost v jednom – zjevení ALL INCLUSIVE. V podstatě partner Krakonoše, víly Thayany, skřítka Rašeliníčka a dalších regionálních vládců, zastánců hor a přírody vůbec.

Povstal, aby bojoval proti odpadkoušům a jejich rozmnožovačům a mobilizoval lovce odpadkoušů.

Jelikož tato veskrze duchovní bytost nedisponuje reálným tělem, s laskavým svolením režiséra a herce Jakuba Koháka si dlouhodobě propůjčila jeho. Pokud tedy tohoto populárního baviče někde spatříte, ověřte si, zda náhodou nejde o jeho alter ego KAPITÁNA HEJKALA. Ten vás nepobaví, ale v případě nevhodného chování sejme znamením hanby ze svého pověstného hanbostřílu.

Odpadkouši – mor národních parků
Invazivní čeládka odpadkoušů hyzdí a otravuje přírodu. VŠUDE! Kde se bere? Jak se rozmnožuje? Prostým odhozením obalu, hygienické potřeby, kelímku, mikrotenového sáčku, roušky, respirátoru, … V okamžiku přesunu do zeleně se dříve užitečná či užitá věc změní v zákeřného odpadkouše. Nezničitelného, prakticky nesmrtelného, nevychovatelného, zřídkakdy recyklovatelného. Tvora s perspektivou přibližně stoletého spokojeného života na čerstvém povětří.

Detaily vizte v Atlasu odpadkoušů na https://www.nenizverjakozver.cz/atlas/.

Jak je ti České Švýcarsko? Moc ouzko!

Perla naší přírody patří mezi nejvíce ohrožené, situace je zde krajně akutní. Proto budou kapitán Hejkal a jeho věrní až do konce sezony zasahovat také zde. Zavítáte-li proto do Českého Švýcarska, dobře zvažte, zda z něho chcete odjet s HANEBNÝM CEJCHEM odhazovače, nebo skvělým pocitem LOVCE ODPADKOUŠŮ.

Pravčická brána, skalní města… Kamenná krása, kam se podíváš. Jenže již dlouhá desetiletí „ošoupávaná“ nohama i rukama tisíců návštěvníků. Co erozím trvalo tisíce, ba miliony let, zvládají turisté v rekordním čase. Je jich moc. Ač je většina slušná a odpovědná, menšina se umí viditelně katastrofálně prosadit. Výsledek: Kromě jiných zkázonosných vlivů opanovali České Švýcarsko také odpadkouši. Proto i zde mobilizovali a snaží se odhazování odpadků vtesat do vědomí návštěvníků jako hřích silného kalibru.

Ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Pavel Benda apeluje: „Vzhled naší přírody je doslova v rukou každého z nás. Viditelnou komunikací tématu všudypřítomných odpadků – respektive odpadkoušů –chceme návštěvníky přimět, aby své odpadky z přírody odnášeli zpátky do civilizace, ideálně aby je sebrali i po druhých.“

Jak kapitán Hejkal s odpadkouši zamete?!
Jak se postará, aby šli do pytle? Aby je ekologicky bezúhonní lovci sebrali, ještě než zčernají? Neúprosně! Hejkal ví, že odpadkouše lze zlikvidovat pouze dvěma způsoby:

a) PREVENCÍ (potírání rozmožovačů, šíření osvěty),
b) RESTRIKCÍ (sběr odpadkoušů a jejich transport do spalovny).

Za tím účelem zformuloval tři pilíře antiodpadkoušologismu:

1. PLNĚNÍ ROZKAZU:
Co si do přírody přinesu, to si taky odnesu!

Vysvětlení pilíře: Plnění nenáročného rozkazu je schopno citelně omezit populační expanzi odpadkoušů. V zásadě sterilizační opatření.

2. SBĚRNÉ LOVY
Tj. mobilizace, tj. nábor armády LOVCŮ ODPADKOUŠŮ. Hejkalem a jeho stoupenci organizované i spontánní zteče – LOVY ODPADKOUŠŮ. (Info o ztečích na https://www.nenizverjakozver.cz/akce.)

Vysvětlení pilíře: Do pytle s nimi! Seberte je, než zčernají! velí pilíř. Zavřete je do příslušných nádob, odsuďte je ke smrti žehem!

3. ODSTŘELY ROZMNOŽOVAČŮ
Označování rozmnožovačů cejchem hanby zásahem hanbostřílu.

Vysvětlení pilíře: Je to tak! Dokud my všichni – nejen kapitán Hejkal – nevypálíme neodpovědným rozmnožovačům-odhazovačům CEJCH HANBY, budou dál rozmnožovat. Odhodit odpadek v národním parku musí být společensky neodpustitelné.

Jak se připojit ke kapitánu Hejkalovi? Jak mu pomoci nebo alespoň vyjádřit podporu?

Stačí…
Podepsat přísahu CO SI DO PŘÍRODY PŘINESU, TO SI TAKY ODNESU na https://www.nenizverjakozver.cz/ či u hejkalostánků v národních parcích a dodržovat ji. Dodržování dokladovat na sociálních sítích (https://www.facebook.com/nenizverjakozverhttps://www.instagram.com/nenizverjakozver/).

Zapojit se do LOVECKÝCH AKCÍ + LOVIT PROAKTIVNĚ NEORGANIZOVANĚ.
Harmonogramy akcí na https://www.nenizverjakozver.cz/akce.

● FOTOLOVIT rozmnožovače a zostouzet je na sociálních sítích. (Byť budou jejich fota anonymní – tedy s rozmazanými obličeji či očima zakrytýma černou páskou, výchovný efekt je jistý!)

Způsobů je však víc, jistě najdete i nějaký svůj vlastní. Čím více nás bude, o to je větší pravděpodobnost, že se odpadkouše podaří vymýtit nebo alespoň jejich stavy citelně zredukovat.

Ať už tedy zavítáte do kteréhokoli z uvedených parků, probuďte v sobě DUCHA KAPITÁNA HEJKALA!

Blížící se události

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz