Historická požářiště v parku jsou dějištěm zajímavého výzkumu

Vědci z Biologického centra Akademie věd ČR v národním parku v uplynulém týdnu odebírali vzorky pro výzkum vlivu malých organizmů na ukládání či uvolňování uhlíku. Dějištěm výzkumu bylo 32 spálenišť různého stáří, od nedávných požárních ploch až po lokality, kde hořelo před více než 100 lety. 

Průzkum se neomezuje pouze na náš národní park, vědecký tým bude v příštím roce zkoumat např. také ve vybraných lesích Severní Ameriky, konkrétně v Minnesotě, kde jsou lesy svým charakterem srovnatelné s Českým Švýcarskem.

Výzkum může v budoucnu mimo jiné napomoci předpovídání vlivu lesních požárů na schopnost lesní půdy vázat atmosférický uhlík. Další informace najdete také v reportáži Českého rozhlasu:

Blížící se události

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz