Historické toulání kolem Jetřichovic

18. Červen 9:30 – 14:30
Čtvrtek
Jetřichovice: u informačního střediska
GPS: 50.8524483N, 14.3964661E

Nenechte si ujít historické toulání kolem Jetřichovic s Natálií Belisovou, která Vás provede zajímavými místy, v nichž se utvářela historie Jetřichovické části Českého Švýcarska.

Průvodce: Mgr. Natálie Belisová
Kontakt: n.belisova@npcs.cz, 737 276 859

Trasa exkurze: okolím Jetřichovic

Akce se koná při příležitosti 20 let Národního parku České Švýcarsko.

Něco k akcím

Akce pro veřejnost pořádané Správou Národního parku České Švýcarsko nebo jejími partnery mohou podléhat změnám v závislosti např. na aktuálním počasí nebo jiných místních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Probíhající akce

Naši partneři

Další témata

baner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz