Hnízdní věž pro jiřičky v Jetřichovicích

Výstavbou hnízdní věže v areálu lesní správy v Jetřichovicích se Správa Národního parku České Švýcarsko rozhodla podpořit populaci jiřičky obecné. Konstrukce věže má jiřičkám nabídnout alternativní hnízdní příležitosti, za běžných okolností ptáci budují svá hnízda pod přesahy střech domů či v rozích oken, což často koliduje s jejich funkcí.  Realizace hnízdní věže je inspirována obdobnými projekty, již dříve uskutečněnými např. v sousedním Německu. V těchto dnech už probíhají dokončovací práce a čeká se, až jiřičky tuto novou možnost objeví a „nastěhují se“.

Jiřička obecná byla dříve velmi běžný pták. V loňském roce byla ale vyhlášena "ptákem roku", neboť začíná být ohrožená tím, že v krajině ubývá hnízdních příležitostí. Bohužel jsou časté i případy, kdy lidé hnízda jiřiček ze svých staveb odstraňují. Jednou z možností, jak tento trend zvrátit, je právě instalace hnízdních věží nebo již hotových hnízd tam, kde je to možné.

Kromě jiřičky mohou hnízdní věž využít náhodně i jiní ptáci např. sýkora modřinka a někdy neobsazená místa využívají i některé druhy netopýrů, které také patří mezi ohrožené druhy.

Projekt si kromě podpory hnízdění jiřiček také klade za cíl šířit osvětu v problematice ubývání přirozených příležitostí pro zahnízdění nebo vyvádění mláďat v důsledku lidské činnosti u řady dalších druhů, a to nejen ptáků.

Stavbu hnízdní věže podpořila Nadace ČEZ v rámci programu podpora regionů částkou 102 387 Kč.

www.nadacecez.cz

Detail hnízd na hnízdní věži
Umělá hnízda mají jiřičkám nabídnout alternativu k hnízdům, která si jiřičky jinak obvykle staví pod přesahy střech či v rozích oken. Foto: Jakub Juda 

 

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz