Hra Putování krajinou pískovcových skal je prodloužena do konce roku 2022

Správa Národního parku České Švýcarsko prodloužila možnost zapojit se do hry Putování krajinou pískovcových skal až do konce prosince. Zájemci tak mohou využít ještě hezké podzimní dny nebo vánoční prázdniny na výlety do regionu Labských pískovců. Hra byla vytvořena při příležitosti 50. letého výročí CHKO Labské pískovce a běží od června letošního roku.

Dosud splnilo všechny podmínky osm účastníků resp. rodin z různých koutů republiky. Správa NP se rozhodla navýšit počet odměněných, a tak na dalších sedm, kteří splní všechny úkoly, ještě čekají ceny, jakou jsou výrobky z e-shopu Wolfie (termoska, hrnek a nožík) a publikace Správy NP České Švýcarsko.

Podmínky a soutěžní listina ke hře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách národního parku (www.npcs.cz/quest )nebo k vyzvednutí na některých vybraných informačních centrech v regionu. Úkolem pro soutěžící je navštívit několik míst z různých částí CHKO Labské pískovce, ať už ze severu v okolí Mikulášovic a Brtníků, nebo z jižní části u Děčína, ale třeba i v okolí Tisé, nebo Všemil. Na navštívených místech je třeba najít odpověď na jednoduché otázky a objevit také důležité symboly, jejichž reliéf si soutěžící tužkou překreslí do odpovědního archu jako důkaz, že dané místo opravdu navštívili.

Záměrem hry je motivovat účastníky k návštěvě tohoto území, které je již 50 let právem chráněnou oblastí, ale zároveň zaměřit jejich pozornost i na jiná místa, než je rok od roku více navštěvovaná centrální oblast území Národního parku České Švýcarsko.

Během soutěže jsou účastníci také vyzváni k respektování pravidel chování v chráněných územích a využívání hromadné turistické dopravy: jako jsou autobusy nebo vlaky a při nezbytných cestách autem pak k využívání vyhrazených míst k parkování.

Vyplněný soutěžní arch se zasílá poštou na adresu Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa nebo ofocený na e-mail: j.judova@npcs.cz., a to do 31. 12. 2022.

Jarmila Judová

Účastníci hry Putování krajinou pískovcových skal mohou získat hmotné ceny
Kromě herní zábavy mohou účastníci hry Putování krajinou pískovcových skal mohou získat také hmotné ceny, užitečné suvenýry řady Wolfie (České Švýcarsko - ceskeparky.cz

 

Blížící se události

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz