Hravá botanická vycházka pro rodiny s dětmi

14. Srpen 9:30 – 12:00
Sobota
Krásná Lípa
Městský park - sraz u sochy lva

Srdečně Vás zveme na hravou botanickou vycházku s poznáváním stromů a rostlin. Vycházka je určena hlavně pro rodiče a děti, kteří se chtějí na chvíli stát botaniky a zúčastnit se expedice zaměřené na prozkoumávání a objevování rostlin v krásnolipském městském parku.

Co nás čeká? Poznávání základních druhů stromů, keřů, bylin, mechů a lišejníků. Vyzkoušení si práce s botanickým klíčem, atlasy, práce s lupou a kapesními mikroskopy.

Průvodce: Mgr. Ivana Marková - botanik Správy NP České Švýcarsko a Ing. Jarmila Judová - lektor ekologické výchovy

Délka trasy: do 2 km

Co s sebou: svačinu, pití a dobrou obuv

Kontakt: i.markova@npcs.cz, 731 697 003; j.judova@npcs.cz, 775 552 790

Blížící se události

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz