Informace od sousedních vlastníků lesa: Bezpečnostní těžba u osady Kopec

V období od 6. 5. 2022 nejpozději do konce června provádí sousední vlastník lesa podél turistické trasy a cyklotrasy číslo 3032 u osady Kopec těžbu smrkových souší. Po dobu provádění prací trasa nebude průchodná ani průjezdná pro jízdní kola. Informace o provádění prací je umístěna také v terénu na dotčených křižovatkách cest. Vážení návštěvníci, zohledněte prosím tuto skutečnost při plánování výletů. 

Mapa s vyznačením dotčeného úseku trasy. Mapový podklad: mapy.cz

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz