Instalace mříží na vstupech vybraných jeskyní v NPR Kaňon Labe

Správa Národního parku České Švýcarsko počátkem listopadu uzavřela vstupy do dvou suťových jeskyní v Národní přírodní rezervaci (NPR) Kaňon Labe, konkrétně Dámské jeskyně a jeskyně Přátel přírody. K opatření správa přistoupila především kvůli ochraně zimujících netopýrů, po vyhodnocení účinnosti dřívějších opatření k jejich ochraně.

Z vyhodnocení vyplynulo, že informační tabulky upozorňující na skutečnost, že se jedná o zimoviště netopýrů, jsou často ignorovány a lidé i přesto, že informace mají, do jeskyní vstupovali. K rozhodnutí přispěl i fakt, že správa parku na internetu opakovaně nacházela inzeráty zážitkových agentur, které do jeskyní v NPR Kaňon Labe nabízely výpravy pro laické skupiny.

V Národní přírodní rezervaci Kaňon Labe přitom pro všechny návštěvníky platí jasná pravidla, při jejichž dodržování by k rušení zimujících netopýrů docházet nemohlo. Lidé se v národních přírodních rezervacích (v celé České republice) mohou pohybovat pouze po vyhrazených cestách. Jeskyně v NPR Kaňon Labe leží mimo vyhrazené turistické trasy a  je tedy nelegální do nich vstupovat.

Suťové jeskyně v NPR nejsou obvyklým cílem běžných návštěvníků, vstupování do nich je nebezpečné a v případě úrazu jsou rovněž velmi komplikované vyprošťovací záchranné akce. Přesto, že se vstupování do jeskyní týká poměrně úzkého okruhu lidí, má jejich jednání významný dopad na počet netopýrů, kteří přežijí zimu. Pokud se netopýři při vyrušení probudí z hibernace, spotřebují většinu energie a uhynou.

Národní přírodní rezervace Kaňon Labe byla vyhlášena v roce 2010 v pravobřežní části labského kaňonu mezi Děčínem a Hřenskem, na ploše o rozloze 443 hektarů. Národní přírodní rezervace jsou nejvyšší kategorií ochrany přírody mezi maloplošnými chráněnými územími, podmínky pro návštěvu jsou např. srovnatelné s podmínkami pro vstup a pohyb v klidových územích národních parků.

Lidé nesou mříž ke vstupu do jeskyně
Jedna z instalovaných mříží má hmotnost téměř 200 kilogramů, těžkým terénem ji přenášelo několik ochránců přírody. Do vstupu jeskyně byla nainstalována tak, že je zvenčí téměř neviditelná. Foto: Tomáš Salov

 

Blížící se události

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz