Jak se nedávné vichřice projevily na území národního parku? Podrobnosti v reportáži Českého rozhlasu

Škody, která způsobila vichřice Sabine a další větrné poryvy v následujících dnech, nejsou nijak významné. V porovnání s vichřicemi v jiných letech jsou zanedbatelné a pohybují se v desítkách metrů krychlových dřeva. Přesto při návštěvě národního parku dbejte opatrnosti. Stromy mohou být například zavěšené do korun jiných stromů a spadnout později, a to i v případě bezvětří. Současně lze v příštích dnech očekávat další silnější poryvy větru.

Strážci přírody v současné době síť turistických cest kontrolují a zjevně nebezpečné stromy odstraňují.

Blížící se události

Probíhající akce

Naši partneři

Další témata

baner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz