Jeskyně a vyhlídky Kyjovského údolí - geologická vycházka

2. Červenec 10:00 – 14:00
Sobota
Krásná Lípa, Kyjov
Restaurace Na Fakultě

Zveme Vás na pochůzku s geologem  Správy NP České Švýcarsko tentokrát do Kyjovského údolí na skalní vyhlídky a do jeskyní. Během pochůzky se dozvíte, jaký je původ skalních hrádků ve zdejším kraji, jak vznikla Jeskyně víl nebo Vinný sklep a uvidíte nejrůznější tvary pískovců podél cesty a zjistíte, co způsobilo jejich vznik.

Průvodce exkurzí: Ing. Jakub Šafránek

Trasa exkurze vede od restaurace Na Fakultě (nedaleko parkoviště v Kyjově) do Kyjovského údolí.

Celkem je trasa dlouhá do 6 km, půjde se někdy  terénem, zvolte vhodnou obuv!

K dopravě z Děčína nebo Krásné Lípy lze využít turistický autobus č. 434.

Zde si lze stáhnout turistické jízdní řády.

S sebou budete potřebovat: dobrou obuv, pití, svačinu

Kontakt: j.safranek@npcs.cz, 737 276 850

Klenotnice

Něco k akcím

Akce pro veřejnost pořádané Správou Národního parku České Švýcarsko nebo jejími partnery mohou podléhat změnám v závislosti např. na aktuálním počasí nebo jiných místních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz