K Rudolfovu kameni po novém dřevěném žebříku

V uplynulém týdnu Správa Národního parku České Švýcarsko vybavila spodní část přístupové stezky k Rudolfovu kameni novým dřevěným žebříkem. Dřívější schodiště tesané přímo do měkkého pískovce podlehlo erozi působené sešlapem, spodní část opravovaného úseku návštěvníci dosud překonávali po schodových stupních z klád, které rovněž nevyhovovaly soudobým bezpečnostním standardům.

Návštěvníci nyní úsek trasy zdolají po dřevěném žebříku tvořeném 23 dubovými stupni. Instalaci žebříku realizovala firma Pila Srbská Kamenice s.r.o. Již v květnu letošního roku správa parku upravila přístup na Rudolfův kámen v jeho horní části (podrobněji ZDE).

V příštím týdnu se další úpravy spodní části přístupové stezky dočká také Mariina vyhlídka. Práce budou prováděny bez uzavírky za provozu.

Nový přístupový žebřík k Rudolfovu kameni. Foto: Miroslav Rohlík
Nový přístupový žebřík k Rudolfovu kameni pomůže návštěvníkům bezpečně překlenout dosud problematický úsek trasy. Foto: Miroslav Rohlík
Původní přístup k Rudolfovu kameni. Foto: Miroslav Rohlík
Původní přístup k Rudolfovu kameni již nesplňoval soudobé bezpečnostní standardy. Foto: Miroslav Rohlík

 

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz