Klub Českých turistů a Správa Národního parku České Švýcarsko mají novou dohodu o spolupráci

Předseda Klubu Českých turistů Vratislav Chvátal a ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Pavel Benda dnes podepsali dohodu o spolupráci při zřizování, značkování, udržování a změnách turistických tras na území CHKO Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko. Ta upřesňuje podmínky pro značení a údržbu turistických tras v obou chráněných územích, a také nastavuje vzájemnou komunikaci mezi oběma organizacemi. Dnes podepsaný dokument nahradil dohodu dřívější, z května roku 2000.

Na území CHKO Labské pískovce i Národního parku České Švýcarsko se návštěvníci, podobně jako v celé České republice, orientují především díky jednotné metodice značení turistických tras, kterou Klub Českých turistů vyvinul a v praxi ji na území České republiky využívá pro značení pěších, cyklistických i lyžařských tras. Právě prostřednictvím této sítě značených tras mohou návštěvníci zdejších chráněných území citlivě poznávat jejich přírodní význam i krásu.

Správa Národního parku České Švýcarsko a Klub Českých turistů úzce a úspěšně spolupracují v oblasti vedení a údržby turistických tras již od vzniku národního parku v roce 2000. Dnes podepsaná dohoda pokračování této spolupráce i po formální stránce zastřešuje pro příští roky.

Podpis dohody o spolupráci
Mgr. Vratislav Chvátal (na snímku vpravo), předseda Klubu Českých turistů a Ing. Pavel Benda, Ph.D., ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, dnes podepsali novou dohodu o spolupráci. Foto: Richard Nagel
Podpis dohody o spolupráci
Mgr. Vratislav Chvátal (na snímku vpravo), předseda Klubu Českých turistů a Ing. Pavel Benda, Ph.D., ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, dnes podepsali novou dohodu o spolupráci. Foto: Richard Nagel

 

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz