Komentovaná prohlídka areálu samoty Dolský mlýn

25. Srpen 14:00 – 16:00
Středa
Jetřichovice
Dolský mlýn

V rámci akce Dny řemesel Vás zveme na komentovanou prohlídku areálu samoty Dolský mlýn.

Čeká Vás pochůzka po zaniklé samotě a vyprávění o historii místa.

Místo srazu: Srbská Kamenice- louka u Dolského můstku (soutok Kamenice a Jetřichovické Bělé, u Královského smrku), turisticky značené příchody od: Jetřichovic, Srbské Kamenice, Vysoké Lípy, Kamenické Stráně), sraz pod Královským smrkem

Délka trasy: 1 km

Průvodkyně: Mgr. Natálie Belisová

Kontakt: n.belisova@npcs.cz, 737 276 859

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz