Komiks Rozumovi

Cílem projekt je vytvořit osvětový materiál s environmentálním obsahem, který bude zaměřen na vybraná témata obsažená ve strategických dokumentech NP ČŠ a který bude distribuován do informačních center v Národním parku České Švýcarsko.
Projekt přímo přispěje ke vzdělávání dětských návštěvníků a zároveň obohatí informační centra o tištěný materiál s tématikou „les“ a „co vše dělá Správa NPČŠ“.
Tím projekt napomůže k informování návštěvníků, k jejich vzdělávání zábavnou formou a zároveň vhodně doplní nabídku tiskovin IC v území.

Realizace projektu: 1. 4. 2023 - 31. 12. 2026

Více informací k projektu získáte zde: Jakub Juda, 737 276 863, j.juda@npcs.cz

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Celkové způsobilé výdaje:      1 200 122,- Kč

Výše příspěvku SFŽP ČR:         1 020 104,- Kč

Výše příspěvku Správy NP:      180 018,- Kč

stazeny-souborstazeny-soubor-2

 

 

Upozornění

Volná místa

Hledáme novou kolegyni / nového kolegu na pracovní pozici:

ODB. REFERENT/REFERENTKA PRO VÝZKUM LESA

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz