KONCEPCE EVVO NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO

Cílem projektu je vytvoření koncepce environmentální výchovy a vzdělávání v Národním parku České Švýcarsko.

Realizace projektu: 1. 7. 2021 - 31. 12. 2023

Více informací k projektu získáte zde: Jakub Juda, 737 276 863, j.juda@npcs.cz

EVVO v NP ČŠ

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Celkové způsobilé výdaje:       600 000 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR:        510 000 Kč
Výše příspěvku Správy NP:       90 000 Kč

stažený souborstažený soubor (2)

Blížící se události

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz