Krátkodobá uzavírka turistické cesty a cyklotrasy v úseku Zadní Doubice - Hřebec

Ve dnech 17.11. až 21.11. bude dočasně uzavřena turistická cesta a cyklotrasa v úseku Zadní Doubice (hraniční přechod) - Hadí pramen (turistický přístřešek) - Hřebec (odbočka zelené TZT) z důvodu přibližování vytěžených stromů z prostoru soutěsky Obere Schleuse.

Správa NP České Švýcarsko upozorňuje návštěvníky, že v uzavřeném pracovním prostoru hrozí vysoké nebezpečí úrazů. Do uzavřeného prostoru proto platí zákaz vstupu. Děkujeme za pochopení.

Informace k aktualizaci: Uzavírka měla původně trvat do 18.11., kvůli povětrnostním podmínkám práce postupují pomaleji a uzavírka cesty byla prodloužena.

mapa krátkodobé uzavírky

Naši partneři

Další témata

banner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz