Krátkodobá uzavírka turistické cesty Eustach - Úzké schody - Na Tokání

Ve dnech 23. - 25. listopadu bude krátkodobě uzavřena žlutě značená turistická trasa v úseku Na Tokání - Úzké schody - Eustach - Doubice/křižovatka z důvodu plánovaného lesnického zásahu. Budou odstraňovány nebezpečné smrkové souše podél turistické cesty. Úsek bude uzavřen z důvodu vysokého nebezpečí úrazu. Dodržování zákazu vstupu budou na místě kontrolovat terénní pracovníci správy NP.

Správa Národního parku České Švýcarsko děkuje návštěvníkům za pochopení tohoto nezbytného opatření.

mapa krátkodobé uzavírky

Naši partneři

Další témata

banner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz