KYJOVSKÉ ÚDOLÍ – botanická exkurze

6. Červenec 10:15 – 15:00
Čtvrtek
Kyjovské údolí
autobusová zastávka Kyjovské údolí

Srdečně Vás zveme na populárně-naučnou exkurzi s botaničkou Ivou Markovou, která vám objasní  odpovědi na otázku: Proč se v Kyjovském údolí těžilo?

 

Ochrana přírody - turistika - bezpečnost – to jsou 3 otázky, které těžbě předcházely. Dozvíte se jaký vliv měla těžba dřeva na zdejší květenu, společně budeme „s lupou“ objevovat stávající druhy rostlin a věnovat se budeme i mechorostům.

Sraz: 10.15 hod., Kyjov, autobusová zastávka Kyjovské údolí

Průvodce: botanička Ivana Marková

Kontakt: 731 697 003, i.markova@npcs.cz;

 

S sebou dobrou obuv, vhodné oblečení do každého počasí, svačinu a pití.Hodit se bude botanická lupa (několik kusů bude k zapůjčení).

 

Trasa: Kyjov - Kyjovské údolí - Studánecký důl - Medvědice - Čerstvý důl - Kyjovský hrádek - Kyjov, délka trasy 5 km.

 

Předpokládaný konec v 15 hodin.

Akce je zdarma.

KYJOVSKÉ ÚDOLÍ – botanická exkurze

Něco k akcím

Akce pro veřejnost pořádané Správou Národního parku České Švýcarsko nebo jejími partnery mohou podléhat změnám v závislosti např. na aktuálním počasí nebo jiných místních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Bezpečnost návštěvníků

Aktuální stupeň požárního rizika:
BĚŽNÁ SITUACE
Mějte, prosím, na paměti, že ani za běžné situace není v lesích povoleno rozdělávat ohně, kouřit či používat vařiče.


UPOZORNĚNÍ! NA CELÉM ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO HROZÍ VYSOKÉ NEBEZPEČÍ PÁDU STROMŮ. VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!


AKTUÁLNÍ OMEZENÍ VSTUPU

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz