Kyjovské údolí po bezpečnostní těžbě opět přístupné

Od počátku tohoto týdne je po dokončené bezpečnostní těžbě pro veřejnost opět otevřeno Kyjovské údolí na Krásnolipsku. V rámci zásahu bylo v Kyjovském údolí odstraněno zhruba tři tisíce smrkových souší, které zde zůstaly po kůrovcové gradaci. Rozpadající se souše by v příštích měsících a letech představovaly ohrožení pro provoz na cestě Kyjovským údolím, důležité jak pro složky integrovaného záchranného systému, tak i pro pěší návštěvníky a cyklisty.

Těžební zásah navazoval na opatření provedené již na jaře loňského roku, kdy obdobným způsobem byla zajištěna bezpečnost ve spodní části Kyjovského údolí, v úseku mezi Zadní Doubicí a Brtnickým mostem. Kyjovské údolí lze tedy nyní považovat za bezpečné v celé délce od osady Kyjov až po hraniční přechod do Saska.

Letošní zásah si vyžádal pokácení souší v celkovém objemu zhruba šesti tisíc metrů krychlových dřeva. Kvůli mimořádně náročným terénním podmínkám musela být převážná většina dřevní hmoty z údolí vyvezena, ponechána byla především na pravém břehu říčky Křinice, které údolím protéká, a to především s ohledem na to, aby nedošlo k poškození jejích břehů a koryta v důsledku přibližování dřeva k cestě.

Bezpečnostní těžby v Kyjovském údolí správu parku vyšly na 2,5 mil. Kč. Během května budou v Kyjovském údolí prováděny za běžného provozu odvoz připravené dřevní hmoty, úklid potěžebních zbytků a klestu, a také opravy kamenných patníků, zábradlí mostků a další infrastruktury.

V příštích letech správa národního parku plánuje v údolí také instalaci naučné stezky. Vzhledem k dobré dostupnosti a povrchům cest bude určena jak širší veřejnosti, tak i návštěvníkům s hendikepem. O záměru zřízení naučné stezky správa parku informovala již v lednu 2022 (https://www.npcs.cz/v-kyjovskem-udoli-vznikne-nova-naucna-stezka) s tím, že realizaci musí předcházet právě dokončené bezpečnostní těžby.

Kyjovské údolí po dokončené bezpečnostní těžbě počátkem května 2023. Foto: Tomáš Salov
Kyjovské údolí po dokončené bezpečnostní těžbě počátkem května 2023. Foto: Tomáš Salov

 

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz