Lesní požár na Větrovci

Požár lesa v oblasti vrchu Větrovec mezi Vysokou Lípou a Mezní Loukou ohlásili hasičům v úterý 19. května 2020 po poledni návštěvníci národního parku. Oheň se působením větru rychle šířil od červeně značené turistické trasy ve vrcholových partiích kopce do okolního smíšeného lesa, převážně severním směrem. Jednalo se o pozemní požár v těžko přístupném skalnatém terénu na ploše zhruba jednoho hektaru.

K hasebnímu zásahu bylo povoláno devět hasičských jednotek, které mimo jiné musely zřídit zhruba 1,5 km dlouhé potrubí pro dopravu vody, a také vrtulník z Brna vybavený hasicím vakem, který v podvečerních hodinách provedl deset shozů vody. Požár byl lokalizován v úterý večer, hašení pokračovalo také ve středu dopoledne.

Příčinu požáru nebylo možné spolehlivě určit, vyloučené jsou však přirozené příčiny, jako je blesk nebo samovznícení. Nejpravděpodobnější příčinou se jeví být zahoření od cigaretového nedopalku. Nedopalky byly v okolí turistické cesty nalezeny.

Při požáru shořela nižší vegetace u turistické stezky, výsadby dřevin v okolí včetně jejich ochran proti okusu zvěří, hrabanka v lesním porostu, několik hromádek staršího klestu, hořelo také několik ležících kmenů stromů. V porostu se nacházely také kůrovcové souše, které však v nadzemní části v době hasebního zásahu nebyly ohněm příliš dotčené.

Uhašené požářiště bylo předáno správě parku ve středu po poledni, v následujících pěti dnech pracovníci správy budou na místo dohlížet a případně pomocí připravené vody dohašovat místa, která by se mohla znovu rozhořet.

Požární nebezpečí je kvůli suchu stále velmi vysoké

Kvůli vysokému požárnímu nebezpečí je v Národním parku České Švýcarsko návštěvníkům nadále zakázán vstup mimo značené turistické cesty. Chladnější a vlhčí počasí uplynulých dnů může navozovat dojem, že oheň nepředstavuje pro lesní porosty velkou hrozbu, ale opak je pravdou. V lesích trvá velké sucho a jakákoli manipulace s ohněm nebo kouření v lese představuje značné riziko vzniku požáru. Správa národního parku apeluje na návštěvníky, aby jak v národním parku, tak i mimo něj v přírodě nezakládali ohně ani nekouřili.

Poděkování

Správa Národního parku České Švýcarsko děkuje pozorným návštěvníkům za ohlášení požáru a hasičským jednotkám za uhašení ohně v náročném terénu.

Hořící les na Větrovci
Hořící lesní porost na svahu Větrovce v NP České Švýcarsko. Foto: Dana Vébrová
Spálené výsadby na Větrovci
Spálené výsadby u značené turistické cesty přes vrch Větrovec. Foto: Dana Vébrová
Vrtulník s hasicím vakem hasí požár
Vrtulník shazuje vodu na požární plochu. Foto: Václav Sojka

 

Naši partneři

Další témata

baner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz