Lesní požár v oblasti Hřenska

Aktualizace uvnitř článku: Od nedělního rána hoří v okolí obce Hřensko lesní porosty, požár se postupně rozšířil na rozlohu stovek hektarů. Do hašení bylo postupně zapojeno na 450 hasičů, pět vrtulníků a další technika. Oblast Hřenska a Vysoké Lípy je uzavřena, správa parku žádá návštěvníky, aby do národního park nechodili.

AKTUALIZACE INFORMACÍ K 28. 7. 2022 - klikněte sem

 

AKTUALIZACE INFORMACÍ K 27. 7. 2022:

- Aktuální odhad rozsahu požáru je více než 1600 ha. Do hašení požáru bylo zapojeno 5 vrtulníků a další technika. Šíření požáru bylo pomalejší.
- Ve večerních hodinách dorazily hasičské letecké speciály z Itálie.
- Areál Pravčické brány s objektem Sokolího hnízda nebyl požárem zásadním způsobem poškozen.
- Správa Národního parku České Švýcarsko požádala Ministerstvo životního prostředí o vydání opatření obecné povahy, kterým se zakazuje vstup do lesa na území Národního parku České Švýcarsko včetně značených turistických cest, předběžně na dobu 14 dnů. Opatření je v administrativním procesu. Důvodem pro jeho vydání je zajištění bezpečnosti návštěvníků pro případ, že by se objevila nová ohniska požáru v dalších částech národního parku. Opatření bude obratem zrušeno, jakmile bude požár uhašen a bude zkontrolována bezpečnost turistické infrastruktury.

Informace pro návštěvníky národního parku

  • Silnice do Hřenska jsou uzavřeny.
  • Úplný zákaz vstupu do NP České Švýcarsko je v administrativním procesu (po nezbytně nutnou dobu)
  • Silnice z Jetřichovic do Vysoké Lípy je uzavřena

Správa Národního parku České Švýcarsko žádá návštěvníky, aby do národního parku nevstupovali již nyní a alternativně využili návštěvnických cílů ležících mimo Národní park České Švýcarsko, tedy cílů v oblasti CHKO Labské pískovce, CHKO Lužické hory nebo v Žitavských horách (SRN). 


Sbírka na pomoc obcím a obyvatelům zasaženým požárem v Českém Švýcarsku (klikněte sem)


 

AKTUALIZACE INFORMACÍ K 26. 7. 2022:

Aktuální odhad rozsahu požáru je více než 300 ha. Požárem byly zničeny 3 nemovitosti v Mezné, další poškozeny. Došlo k přenosu požáru na levý břeh Kamenice v oblasti Hájenek, během dne zde byl hasiči udržován pod kontrolou. Východním směrem oheň postupoval Hlubokým dolem a přes Větrovec. Byly zahájeny přípravy na hašení požáru v oblasti České silnice, a to rozšířením pásma v okolí cesty harvestorovým kácením. Se situací na místě se obeznámili premiér Petr Fiala a ministr vnitra Vít Rakušan.  

 

AKTUALIZACE INFORMACÍ K 25. 7. 2022:

V dopoledních hodinách se šíření požáru jevilo jako pomalé. Bohužel v důsledku zesílení větru došlo, navzdory snaze hasičských sborů o tlumení ohně, k výraznému zrychlení jeho postupu. V poměrně krátké době se požár rozšířil ve své severní části až za hranice se Saskem u Velkého Winterbergu, východním směrem postoupil k Pravčické bráně a jižním směrem dosáhl okraje Edmundovy soutěsky. Rychlý postup požáru si vyžádal evakuaci turistických cest a areálu Sokolího hnízda u Pravčické brány. Evakuováni byli rovněž obyvatelé a návštěvníci místních částí obce Hřensko - Mezní Louky a Mezné. S nástupem noci byla přijata opatření pro ochranu intravilánů evakuovaných obcí a staveb v blízkosti hořících ploch.  

Informace pro návštěvníky národního parku

  • Silnice z Hřenska do Vysoké Lípy je uzavřena.
  • Je třeba počítat také s uzavírkou silnice mezi Janovem a Hřenskem.
  • Turistické cíle v oblasti - Soutěsky Kamenice, Pravčická brána, areál Rysí stezky na Mezní Louce, apod. - jsou nepřístupné.
  • Silnice z Vysoké Lípy do Jetřichovic je průjezdná, především však má sloužit jako případná evakuační cesta

Správa Národního parku České Švýcarsko žádá návštěvníky, aby do oblasti Hřenska kvůli probíhajícímu hasebnímu zásahu nejezdili!

Alternativy: Turistické cíle v Jetřichovicích, na Českokamenicku a na Krásnolipsku jsou přístupné bez omezení.

 

PŮVODNÍ INFORNACE Z 24. 7. 2022

Lesní požár v Malinovém dolu u Hřenska

V neděli v sedm hodin ráno obdržela Správa Národního parku České Švýcarsko od saské stráže přírody hlášení o silném sloupci kouře stoupajícím z lesa v oblasti Hřenska. Strážci přírody na české straně předali hlášení Sboru dobrovolných hasičů Hřensko za účelem ověření a nalezení místa, odkud kouř stoupá. Členové SDH Hřensko následně potvrdili oheň v oblasti Malinového dolu u obce Hřensko a iniciovali hasební zásah.

Do hašení požáru v oblasti Malinového dolu je podle dostupných informací zapojeno více hasičských jednotek, na hašení se podílí také policejní vrtulník a letadlo. V širším okolí, například v obcích Arnoltice, Dolní Žleb a dalších, je cítit kouř. Kouřová stopa je také dobře viditelná z míst s dalekým výhledem.

Příčina požáru zatím není správě národního parku známá. Vysoce pravděpodobný je lidský faktor, neboť z nedávné doby není známa žádná přírodní událost (např. úder blesku), která by mohla vést ke vzniku ohně.

Rozsah požáru je odhadován složkami IZS na zhruba 7 hektarů (EDIT: odhad složkami IZS později upraven na 3 hektary).

Požár v Malinovém dolu. Foto: Tomáš Salov
Požár v oblasti Malinového dolu u Hřenska. Foto: Tomáš Salov
Požár v Malinovém dolu. Foto: Tomáš Salov
Požár v oblasti Malinového dolu u Hřenska. Foto: Jan Košík, SDH Hřensko
Požár v oblasti Malinového dolu u Hřenska. Foto: Václav Sojka
Požár v oblasti Malinového dolu u Hřenska. Foto: Václav Sojka

 

Volná místa

Ministerstvo životního prostředí vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz