Lesní požár v oblasti Hřenska - denní aktualizace

Pokračuje hašení lesního požáru, který propukl 24. 7. 2022 v Malinovém dolu u Hřenska. V úterý, 9. 8. 2022, pokračovalo hašení na ploše cca 80 hektarů, s nasazením cca 850 hasičů a 6 vrtulníků. Hasební práce pokračovaly v oblastech za Pravčickou bránou a Křídelními stěnami, ale také v oblasti Malinového a Borového dolu. V předaných segmentech požářiště jsou drženy nepřetržité požární hlídky.

Informace pro návštěvníky národního parku

  • Silnice do Hřenska uzavřena, silnice do Vysoké Lípy otevřena pouze pro majitele tamních nemovitostí.
  • V západní části NP České Švýcarsko platí zákaz vstupu do lesa, s výjimkou některých turistických cílů a tras v okolí Jetřichovic. Podrobněji ZDE
  • Ve východní části NP České Švýcarsko je návštěvníkům turistická infrastruktura plně k dispozici
  • Návštěvnické cíle ležící mimo Národní park České Švýcarsko, tedy cíle v oblasti CHKO Labské pískovce, CHKO Lužické hory nebo v Žitavských horách (SRN) jsou běžně dostupné.

Sbírka na pomoc obcím a obyvatelům zasaženým požárem v Českém Švýcarsku (klikněte sem)


 

Situace od 4. 8. do 9. 8. 2022: Hašení ztěžovaly vysoké teploty, postupně se však podařilo snížit plochu zásahu na cca 80 hektarů. Správě národního parku byly ve dnech 8. a 9. srpna předány části požářiště na levém břehu řeky Kamenice, požární hlídky drží zasmluvněné jednotky dobrovolných hasičů v počtu vždy čtyř hasičů, vybavených mimo jiné vždy jednou cisternou o min. objemu 4000 litrů. Dohled nad převzatou požární plochou je vykonáván nepřetržitě, 24 hodin denně.

Situace k 3.8.: Dále se hasičům dařilo omezit plochu požáru na menší než 500 ha. Hasební práce pokračovaly v oblastech za Pravčickou bránou a Křídelními stěnami, zejména na německé straně území. Hašení pokračovalo i v soutěsce řeky Kamenice, kde bylo provedeno několik shozů vody vrtulníky. Hašení s využitím letadel dále pokračovalo také v oblasti Bouřňáku a Větrovce.

Situace k 2.8.: Hasičům se podařilo omezit plochu požáru na 513 ha. Hasební práce probíhaly v oblasti Bouřňáku a Větrovce, dále v prostoru mezi Křídelními stěnami, soutěskami Kamenice a Hřenskem. Zasahovalo přes 1 000 hasičů, více než 200 automobilových cisteren a další podpůrná technika. Letecká technika čítala 5 letadel a 5 vrtulníků. Příležitostně pomáhaly s leteckým hašením i německé složky.

Situace k 1.8.: V pondělí, 1. 8. 2022, se dařilo hasičům dále omezovat. Těžiště hasebních prací se nacházelo v oblasti Křídelních stěn, Hlubokého dolu a vrchu Větrovec. Hašení pokračovalo také u Hřenska, podařilo se zabránit i šíření na levém břehu Kamenice. Do zásahu bylo zapojeno přes 900 hasičů, až 20 vrtulníků a 5 letadel. Ve večerních hodinách velení HZS oznámilo, že požár je zcela pod kontrolou.

Situace k 30. a 31.7.: Během soboty 30. 7. 2022 a neděle 31. 7. 2022 se dařilo nejprve omezit další šíření požáru, v neděli pak bylo možné zmenšit plochu zásahu z původních zhruba 3200 hektarů na přibližně 2800 hektarů. Sobotní deštivé počasí přineslo ochlazení mající omezující vliv na šíření ohně, také se o něco zlepšily podmínky pro samotné hasiče. Kvůli špatné viditelnosti v sobotu nemohla vzlétnout hasičská letadla ze Švédska, ani ta z ČR, hasební zásah však podporovaly vrtulníky. V neděli již mohla být nasazena veškerá letecká technika. V neděli také pominuly důvody pro evakuaci Vysoké Lípy, obyvatelé se začali postupně vracet do svých domů.

Situace k 29.7.: Během pátku, 29. 7. 2022, se hasičským záchranným sborům dařilo v průběhu noci a dne držet v mezích, aby nedošlo k dalšímu poškození domů a jiných majetků v evakuovaných částech obcí Hřensko a Jetřichovice. Ve spolupráci s německými hasiči byl uhašen požár u Zadních Jetřichovic v oblasti Rabensteine, který zřejmě nesouvisel s požárem v západní části NP (oheň pravděpodobně vznikl od nedopalku cigarety). Obec s rozšířenou působností Děčín na žádost Správy NP České Švýcarsko vydala zákaz vstupu do lesů v oblastech zasažených nebo ohrožených požárem.


Situace k 28.7.: Lesní požár, který propukl 24. 7. 2022 v Malinovém dolu u Hřenska, se během čtvrtka hasičským záchranným sborům dařilo v průběhu noci a dne držet v mezích, aby nedošlo k dalšímu poškození domů a dalších majetků v evakuovaných částech obcí Hřensko a Jetřichovice. V dřívějších dnech byly evakuovány místní části Hřenska Mezná a Mezní Louka a místní část Jetřichovic Vysoká Lípa. Současně se dařilo oheň udržet stranou intravilánu obcí Janov a Růžová.

Do hašení bylo zapojeno 5 vrtulníků (z toho 2 ze Slovenska a 1 z Polska), 4 letadla (z toho 2 speciály z Itálie) a další technika. Hasebního zásahu se účastní více než 80 jednotek a přes 450 hasičů. Rozsah požáru je odhadován na cca 1600 hektarů. Policie ČR informovala na tiskovém brífinku konaném ve Hřensku o zahájení vyšetřování v souvislosti se vznikem požáru, a to kvůli podezření na spáchání trestného činu obecného ohrožení.

Oheň v odpoledních hodinách a podvečer postupoval východním směrem, zejména v oblasti Hlubokého dolu a v soutěsce Kamenice. V oblasti České silnice pokračovala tvorba ochranného pásu s využitím harvestorové techniky, na nelesních pozemcích u obcí Janov a Růžová a v oblasti Zámečku u Vysoké Lípy byl vytvořen hlubokou orbou ochranný pás pro zamezení pozemního šíření ohně.

Krizový štáb sídlící ve Hřensku navštívila ministryně životního prostředí Anna Hubáčková a saský ministr vnitra Armin Schuster, za účelem přeshraniční koordinace hasebních prací. Ministryně životního prostředí se později v Jetřichovicích také setkala se starostkami a starosty obcí národního parku.

Informace z předchozích dnů ZDE.

Polský policejní vrtulník nabírá hasební vodu z Labe. Foto: Tomáš Salov
Polský policejní vrtulník nabírá hasební vodu z Labe. Foto: Tomáš Salov

 

Bezpečnost návštěvníků

Aktuální stupeň požárního rizika:
BĚŽNÁ SITUACE
Mějte, prosím, na paměti, že ani za běžné situace není v lesích povoleno rozdělávat ohně, kouřit či používat vařiče.


UPOZORNĚNÍ! NA CELÉM ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO HROZÍ VYSOKÉ NEBEZPEČÍ PÁDU STROMŮ. VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!


AKTUÁLNÍ OMEZENÍ VSTUPU

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz