Luční soutěž 2022

Louky představují mimořádně cenný prvek v krajině Českosaského Švýcarska, který je současně stále více ohrožen v důsledku změn ve způsobu obhospodařování. Druhově pestré louky s vysokým podílem bylin a kvetoucích rostlin jsou zpravidla výsledkem extenzivní péče. Jejich vlastníci nebo obhospodařovatelé mohou také letos přihlásit nejkrásnější louky do Luční soutěže 2022, kterou Správa Národního parku České Švýcarsko vyhlašuje společně s partnery na saské straně regionu.

Vlastníci nebo obhospodařovatelé do soutěže mohou přihlásit své louky, pokud jejich rozloha činí alespoň 1000 metrů čtverečních. V době posuzování počátkem června plochy nesmí být ještě posečeny. Vyhodnocení provádí odborná porota, která posuzuje vzhled, způsob hospodaření, druhovou pestrost a způsob využití seče.

Soutěž představuje příležitost prezentovat nejkrásnější luční plochy. Současně si klade za cíl motivovat další vlastníky luk k citlivé péči o tyto krajinné prvky.

Své krásné a druhově pestré louky mohou zájemci do soutěže přihlásit do 27. 5. 2022, a to na adrese:

Správa Národního parku České Švýcarsko
detašované pracoviště Děčín
Teplická 424/69
405 02 Děčín

nebo e-mailem na adresu p.bauer@npcs.cz nebo telefonicky na číslo 602 491 752 (Ing. Petr Bauer). Vítány jsou i přiložené fotografie přihlašované kvetoucí louky.

Správa Národního parku České Švýcarsko se těší na vaši účast!

Květnatá louka. Foto: Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e. V.
Jedna z oceněných luk v dřívějších ročnících soutěže. Foto: Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e. V.

 

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz