Mariina vyhlídka oficiálně přístupná

V dobou podmíněné komorní atmosféře byl v pátek, 9. dubna 2021, oficiálně předán nový altán na Mariině vyhlídce veřejnosti k užívání. Symbolického aktu otevření vyhlídkového altánu se zúčastnili autor současného řešení, projektant Václav Jára, starosta obce Jetřichovice Marek Kny a ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Pavel Benda. Současně si při setkání připomenuli nedávné 165. výročí svatby Ferdinanda a Marie Anny Kinských (5. dubna). Kněžna Marie Anna altán obdržela jako svatební dar od svého chotě, knížete Ferdinanda Kinského. Původní altán z roku 1856 se stal předlohou toho současného.

Altány na Mariině vyhlídce během času několikrát měnily svou podobu i účel. Předposlední v řadě pocházel z roku 2006, vznikl jako náhrada po požáru dřívější vrcholové chatky v roce 2005. Vstup do něj byl uzavřen na podzim 2018, po odhalení rozsáhlé hniloby nosných trámů. Vzhledem k nemožnosti snadné opravy poškozených nosných částí Správa Národního parku České Švýcarsko zvolila vytvoření trvanlivější ocelové konstrukce, obložené prvky z modřínového dřeva.

Vzhledově se nový altán přiblížil historickému stavebnímu slohu využívaném v regionu pro podobné stavby. Návrh konstrukce vytvořil varnsdorfský projekční ateliér Forwood, stavbu dodala stavební firma HANTYCH s.r.o.

Slavnostní otevření Mariiny vyhlídky
Altán na Mariině vyhlídce do užívání veřejnosti předali (zleva) pan projektant Václav Jára, ředitel Správy NP České Švýcarsko Pavel Benda a starosta obce Jetřichovice Marek Kny. Foto: Tomáš Salov
Altán na Mariině vyhlídce
Nový altán na Mariině vyhlídce je inspirován altánem původním, který byl na skále vystavěn v roce 1856. Foto: Tomáš Salov

 

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz