Na cestě k Pravčické bráně hořelo od zábavní pyrotechniky, požár uhašen

V těsné blízkosti cesty od Tří Pramenů k Pravčické bráně propukl ve čtvrtek, 18. 5. 2023, požár, který zasáhl v době ohlášení plochu zhruba 20 x 100 metrů. Na tísňovou linku jej zhruba ve dvě hodiny odpoledne oznámil německý návštěvník. Ve velmi krátkém čase na místo dorazili jak hasiči, tak také Policie ČR, strážci přírody a  další pracovníci správy národního parku. Povolán byl i vrtulník, vzhledem k možnostem hašení ze země však nakonec hašení s využitím hasebního vaku nebylo nutné. Požár byl uhašen zhruba v 17.30 hod. Na místě byly přes noc jako dohled ponechány dvě jednotky hasičů pro případ, že by se oheň opět rozhořel, například ze skrytého ohniska. 

Příčinou požáru bylo podle svědků zapalování zábavní pyrotechniky a její odhazování do okolí turistické cesty, a to navzdory zákonnému zákazu jejího odpalování v národních parcích. Policie ČR měla v této souvislosti zadržet konkrétní osobu. Rychlý zásah umožnily mimo jiné společné terénní pochůzky příslušníků Policie ČR a stráže přírody národního parku, naplánované na tento den. Na letošní osmnáctý květen v sousedním Sasku připadá státní svátek, tzv. Den otců. Tento svátek je v chráněných územích na české i saské straně regionu obvykle doprovázen častějšími přestupky ze strany některých výletníků, proto správy národních parků na obou stranách hranice strážní služby posilují.

Hasební zásah si vyžádal uzavření přístupové cesty k Pravčické bráně, aby nedocházelo ke kolizím návštěvníků s hasičskou technikou a pohybem hasičů. O opětovném otevření bude rozhodnuto v pátek, 19. května v ranních hodinách. Pokud se plameny již neobjeví, bude cestu možné otevřít bez dalších omezení. 

Na hašení požáru se podílelo devět hasičských jednotek. Správa Národního parku děkuje hasičům, Policii České republiky i vlastním pracovníkům zapojeným do hašení a řešení vzniklé situace.

Požár vzniklý od zábavní pyrotechniky, před příjezdem hasičů. Foto: Miroslav Rybář, stráž přírody
Požár vzniklý od zábavní pyrotechniky, před příjezdem hasičů. Foto: Miroslav Rybář, stráž přírody NP České Švýcarsko
Na hasebním zásahu se podílelo devět hasičských jednotek, na místě byly složky Policií ČR. Foto: Tomáš Salov
Na hasebním zásahu se podílelo devět hasičských jednotek. Foto: Tomáš Salov
Na hasebním zásahu se podílelo devět hasičských jednotek, na místě byly složky Policie ČR. Foto: Tomáš Salov
Na hasebním zásahu se podílelo devět hasičských jednotek, na místě byla také Policie ČR. Foto: Tomáš Salov

 

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz