Národní park má nově stanovená klidová území

Dnešním dnem (4. 3. 2020) nabyla účinnosti dvě opatření obecné povahy o stanovení klidových území Národního parku České Švýcarsko, vydaná Ministerstvem životního prostředí. Klidová území nahrazují dřívější první zóny národního parku, turisté se v nich mohou kvůli ochraně citlivých ekosystémů, rostlinných a živočišných druhů pohybovat pouze po vyhrazených stezkách, odlišně od zbývajících území parku, kde se lidé mohou pohybovat po všech cestách nebo třeba i volně lesem.

Klidová území byla v Národním parku České Švýcarsko vyhlášena v oblasti soutěsek Kamenice a dále podél hranice s Národním parkem Saské Švýcarsko v oblasti od Zadní Doubice po Hřensko, kde navazují na svou německou obdobu zvanou Kernzone, tedy jádrové území.

Síť značených turistických cest zůstala stanovením klidových území nedotčena, včetně stávajících možností přechodu z Národního parku České Švýcarsko do Národního parku Saské Švýcarsko. Klidová území Národního parku České Švýcarsko jsou poměrně malá, představují pouhých zhruba 16 procent jeho rozlohy. Tím spíše jsou pro ochranu zdejší přírody nepostradatelná, neboť biotopy v nich obsažené představují útočiště pro druhy citlivé na nadměrný pohyb návštěvníků.

V následujících týdnech strážci přírody postupně odstraní označení někdejších I. zón národního parku a provedou vyznačení současných klidových území. Způsob označení hranic klidových území v terénu bude obdobný jako u někdejších prvních zón, budou vyznačeny pomocí sloupků se zelenou tabulkou s bílým nápisem "klidové území národního parku", v lesních porostech na hranici upozorní dva vodorovné červené pruhy na kmenech stromů.

Opatření obecné povahy včetně mapových příloh ke stažení viz níže.

Upozornění

Volná místa

Hledáme novou kolegyni / nového kolegu na pracovní pozici:

ODB. REFERENT/REFERENTKA PRO VÝZKUM LESA

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz