NÁRODNÍMI PARKY SVĚTA NA VOZÍKU

26. Duben 18:00 – 20:00
Pátek
Plšíkova učebna (Krásná Lípa, Pražská 52)
naproti vlakové zastávce Krásná Lípa - město

Marie Harcubová má od narození ruce i nohy ochrnuté a je tedy upoutána na vozík. Od cestování ji to ale neodradilo. S maminkou Ludmilou, která ji doprovází, se už podívala do 37 zemí světa.

Přijďte si poslechnout jejich vyprávění, jak společně objevovaly národní parky světa i České republiky.

Jejich příběh o vytrvalosti, píli a odvaze překonávat překážky může být inspirací nejen pro podobně hendikepované, ale pro nás všechny.

Přednáška je realizována v rámci projektu Regionální učebnice NP České Švýcarsko – webová verze, který je spolufinancovaném Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. www.mzp.cz, www.sfzp.cz

plakát

Něco k akcím

Akce pro veřejnost pořádané Správou Národního parku České Švýcarsko nebo jejími partnery mohou podléhat změnám v závislosti např. na aktuálním počasí nebo jiných místních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz