Návrh dokumentu Zásady péče o Národní park České Švýcarsko zveřejněn

Správa Národního parku České Švýcarsko v tomto týdnu oznámila možnost seznámit se s návrhem Zásad péče o Národní park České Švýcarsko pro období 2022 až 2041. Znění návrhu je umístěno na úřední desce správy parku i na portálu veřejné správy, po předchozí telefonické domluvě do dokumentu lze nahlédnout také přímo na Správě národního parku v Krásné Lípě. Ve lhůtě do 10. 7. 2022 se k dokumentu mohou lidé vyjadřovat písemně, elektronicky skrze podatelnu či prostřednictvím datové schránky. Současně návrh znění zásad péče obdržely všechny dotčené obce v regionu Národního parku České Švýcarsko.

Zásady péče o národní park jsou koncepční odborný dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu ekosystémů národního parku stanoví rámcové postupy nezbytné pro zachování nebo zlepšení stavu předmětů ochrany přírody. Zásady péče dále stanoví postup a způsob naplňování dlouhodobých cílů ochrany národního parku a jeho poslání. Zásady péče také slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování Správy národního parku jako orgánu ochrany přírody.

Podrobné znění včetně příloh ZDE.

Krajina Národního parku České Švýcarsko. Foto: Václav Sojka
Krajina Národního parku České Švýcarsko. Foto: Václav Sojka

 

 

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz