Nejkrásnější louky Českosaského Švýcarska – Výzva k účasti v soutěži

Již po dvacáté se hledají nejkrásnější louky Českosaského Švýcarska. Jde o stejnojmennou soutěž, které se mohou zúčastnit jak majitelé luk, tak zemědělci tyto plochy obhospodařující. Plocha musí mít rozlohu alespoň 1000 metrů čtverečních a v době pochůzky odborníků nesmí být posečená.

Hodnocení odbornou porotou složenou z pracovníků Správ národních parků České a Saské Švýcarsko a Spolku péče o krajinu (Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz - Osterzgebirge e.V.) proběhne do 7. června 2023. Bude hodnocen vzhled louky, způsob jejího obhospodařování, biologická rozmanitost jejího rostlinného společenstva, případně i ochranářská opatření a využití posečené hmoty.

Soutěž je příležitostí pro majitele a / nebo správce luk prezentovat své nejkrásnější louky a získat patřičné uznání a ocenění. Cílem soutěže je zároveň zvyšování povědomí veřejnosti o ochraně volné krajiny, významu extenzivního hospodaření pro naši krajinu a o hodnotě práce, která je přitom vynakládána.

Zájemce prosíme, aby do 2. června 2023 zaslali přihlášku do soutěže s uvedením jména, adresy a telefonního čísla účastníka a umístění luční plochy (údaje z katastru). Ocenění třech nejlepších z Čech a Saska proběhne 17. září 2023 na Luční slavnosti v Königsteinu, místní části Ebenheit, na úpatí stolové hory Lilienstein. Žádost lze zaslat na e-mail: p.bauer@npcs.cz.

Horská louka v Českosaském ŠvýcarskuHorská louka v Českosaském Švýcarsku

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz