NEJKRÁSNĚJŠÍ LOUKY ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA – VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI

18. Březen – 31. Květen
Českosaské Švýcarsko
LOUKY

Již po dvacáté se hledají nejkrásnější louky Českosaského Švýcarska. Jde o stejnojmennou soutěž, které se mohou zúčastnit jak majitelé luk, tak zemědělci tyto plochy obhospodařující. Plocha musí mít rozlohu alespoň 1000 metrů čtverečních a v době pochůzky odborníků nesmí být posečená.

Pro koho je soutěž určena: Soutěž je příležitostí pro majitele nebo správce luk prezentovat své nejkrásnější louky a získat patřičné uznání a ocenění. Cílem soutěže je zároveň zvyšování povědomí veřejnosti o ochraně volné krajiny, významu extenzivního hospodaření pro naši krajinu a o hodnotě práce, která je přitom vynakládána.

Co se hodnotí: Bude hodnocen vzhled louky, způsob jejího obhospodařování, biologická rozmanitost jejího rostlinného společenstva, případně i ochranářská opatření a využití posečené hmoty.

Kdo hodnotí: Hodnocení odbornou porotou složenou z pracovníků Správ národních parků České a Saské Švýcarsko a Spolku péče o krajinu (Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz - Osterzgebirge e.V.) proběhne  v červnu 2024.

Kdy a jak se přihlásit: Zájemce prosíme, aby do 31. 5. 2024 zaslali přihlášku do soutěže s uvedením jména, adresy a telefonního čísla účastníka a umístění luční plochy (údaje z katastru). Žádost lze zaslat na e-mail: p.bauer@npcs.cz.

Vyhlášení soutěže: Ocenění třech nejlepších z Čech a Saska proběhne 15. září 2024 na Luční slavnosti v Königsteinu, místní části Ebenheit, na úpatí stolové hory Lilienstein.

 

Kontaktní osoba:

Petr Bauer – botanik a ředitel odboru ochrany přírody NP ČŠ

E-mail: p.bauer@npcs.cz

Tel.: 602 491 752

Plakát ke stažení ZDE

LOUKY

Něco k akcím

Akce pro veřejnost pořádané Správou Národního parku České Švýcarsko nebo jejími partnery mohou podléhat změnám v závislosti např. na aktuálním počasí nebo jiných místních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Upozornění

Volná místa

Hledáme novou kolegyni / nového kolegu na pracovní pozici:

ODB. REFERENT/REFERENTKA PRO VÝZKUM LESA

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz