Nová palisáda prodlouží život buku při patě Rudolfova kamene

Nová palisáda proslouží život buku, který roste při patě Rudolfova kamene, jedné ze tří známých vyhlídek na Jetřichovicku. Strom se nachází těsně při skále a písčitý svah, kterým vede přístupová cesta k vyhlídce, podléhá erozi. Právě v důsledku eroze dochází k obnažování kořenového systému buku. Bez zásahu by bylo nutné strom odstranit, aby se nevyvrátil na stezku.

Vytvořením palisády a doplněním vzniklého prostoru zeminou je strom stabilizován, současně konstrukce chrání i přístupovou cestu. Jako stavební materiál byly využity kmeny odumřelých smrků, které bylo nutné pokácet v jiné části cesty.

Správa národního parku buku u Rudolfova kamene tímto způsobem prodloužila život již zhruba před deseti lety, dřevěná palisáda z té doby však již dožila a musela být odstraněna. V blízké budoucnosti bude arboristy ještě proveden ořez suchých větví stromu tak, aby v případě pádu neohrožovaly návštěvníky.

Palisáda pod bukem u Rudolfova kamene
Nová palisáda pod bukem při patě Rudolfova kamene stromu, který je také estetickým prvkem v krajině, prodlouží život. Foto: Miroslav Rohlík 
Palisáda pod bukem u Rudolfova kamene
V nejbližší budoucnosti arboristé provedou také odborný ořez suchých větví stromu tak, aby nedocházelo k jejich pádu na přístupovou cestu. Foto: Miroslav Rohlík

 

Bezpečnost návštěvníků

Aktuální stupeň požárního rizika:
BĚŽNÁ SITUACE
Mějte, prosím, na paměti, že ani za běžné situace není v lesích povoleno rozdělávat ohně, kouřit či používat vařiče.


UPOZORNĚNÍ! NA CELÉM ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO HROZÍ VYSOKÉ NEBEZPEČÍ PÁDU STROMŮ. VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!


AKTUÁLNÍ OMEZENÍ VSTUPU

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz