Nové informační tabulky před rizikovými porosty

Strážci přírody v tomto týdnu umístili na vybraných místech Národního parku České Švýcarsko nové informační tabulky varující před zvýšeným rizikem pádu stromů. Informace o tom, že v lesích národního parku je v současnosti obecně vysoká hrozba pádu stromů nebo jejich částí, se již nyní nacházejí na začátku každém významnějším vstupu na území národního parku.

Nové informační tabulky jsou nyní umístěné také na turisticky značených cestách, které vedou skrz stojící souše. O hrozbě pádu stromů návštěvníky informují ve třech jazycích a zřetelným piktogramem. Obvykle se jedná o trasy, podél kterých nebyly, případně ani nemohly být souše v plné míře pokáceny. Suché kmeny se začínají postupně rozpadat a lámat, přičemž nebezpečí je obzvlášť vysoké při zhoršených klimatických podmínkách, například. za větru, při sněžení a námraze.

Terénní pracovníci správy národního parku v pravidelných intervalech posuzují míru nebezpečí vyplývajícího ze souší stojících podél cest a stromy, které jsou zjevně a bezprostředně nebezpečné, odstraňují. Navzdory veškeré snaze však není možné zajistit v lesích a podél celé cestní sítě v národním parku absolutní bezpečnost. Je zejména na návštěvnících, aby - vybaveni potřebnými informacemi - zvážili míru rizika a přizpůsobili své výlety aktuálním povětrnostním podmínkám.

Strážce přírody instaluje varovnou tabulku
Strážce přírody instaluje varovnou tabulku na počátku turistické cesty vedoucí skrz stojící smrkové souše. Foto: Tomáš Salov
Informační tabulka před začátkem rizikového úseku
Varovná tabulka před rizikovým úsekem turistické cesty informuje o vysoké hrozbě pádu stromů nebo jejich částí. Nebezpečí je obzvlášť vysoké za zhoršených klimatických podmínek. Foto: Tomáš Salov

 

Blížící se události

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz