O víkendu očekávejte silnější poryvy větru, buďte obezřetní

O víkendu od 21. května do 23. května lze očekávat silnější poryvy větru, jejichž rychlost má dosáhnout až k 60 km/h. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti a výlety si naplánujte tak, pokud možno co nejméně vedly lesem. Zejména se vyhýbejte úsekům s vysokým zastoupením smrkových souší. Poryvy větru mají o všech víkendových dnech nastat zejména v odpoledních hodinách, tedy v návštěvnicky nejatraktivnějších časech. Dbejte prosím aktuálních změn povětrnostních podmínek, jde zejména o Vaši bezpečnost! Vývoj povětrnostní situace a síly větrných poryvů můžete sledovat například ZDE.

Snímek z webu windy.com
Zdroj: www.windy.com

Blížící se události

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz